Testi Esimerkki: Turku

Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...

Testi Esimerkki: kaupunki versioiden erot

Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Tämä on ongelmallinen
Hetkinen...

Testi Esimerkki: kieli englanti

Hetkinen...

Testi Esimerkki: kaikkien yhtiöiden kansalliset tiedot

Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen... Haetaan Kymenlaakson Taksi -hinnastoa.
Hetkinen...
Hetkinen... Haetaan Kajon-hinnastoa
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen...
Hetkinen, haetaan k-taksi -hinnastoa.
Esimerkki datasta
export default {
  ”simulator”: {
    ”shortName””Testing Simulator”,
    ”acceptsPayments”true,
    ”rating”5,
    ”logoHeight”38,
    ”companyName””Simulator Oy”,
    ”companyIdentifier””13371337-1”,
    ”driverBehaviour”5,
    ”description_en””Only for testing”,
    ”url””www.google.fi”,
    ”name””Testing Simulator”,
    ”slogan_en””Only for testing”,
    ”enabled”null,
    ”eco”false,
    ”slogan””Testing”,
    ”reliability”5,
    ”cleanliness”5,
    ”description””Only for testing”,
    ”id””simulator”,
    ”phone””020230”,
    ”color””#222222”,
    ”ratingCount”1,
    ”prices”: [],
    ”extraServices”: []
  },
  ”vievie”: {
    ”shortName””VieVie”,
    ”logoHeight”90,
    ”rating”4.648936170212766,
    ”companyIdentifier””2839844-4”,
    ”companyName””VieVie Sinut Oy”,
    ”driverBehaviour”4.666666666666667,
    ”description_en””VieVie provides together with local entrepreneurs reliable and safe taxi services. Customers are always our priority. We serve customers in the areas of Kuopio, Siilinjärvi, Tahko and Varkaus each day throughout the year.”,
    ”url””https://www.vievie.fi/hinnat/”,
    ”name””VieVie Sinut Oy”,
    ”adminInfo”: {
      ”phone”: {
        ”en””Contact if there is something urgent to figure out. Open 24/7.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun on akuuttia selvitettävää asiaa. Avoinna 24/7.”,
        ”sv””Kontakta vid akut behov. Öppet 24/7.”
      }
    },
    ”enabled”true,
    ”reliability”0.7660049627791563,
    ”cleanliness”4.375,
    ”lostAndFound”: {
      ”nonUrgent””0600 92 111”
    },
    ”description””VieVie tarjoaa yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa asiakkaille tuttua ja turvallista taksipalvelua. Meille asiakas on aina tärkein. Palvelemme asiakkaita Kuopion, Siilinjärven, Tahkon ja Varkauden alueella vuorokauden jokaisena tuntina läpi vuoden.”,
    ”id””vievie”,
    ”phone””0100 0700”,
    ”color””#fedd10”,
    ”ratingCount”188,
    ”prices”: [
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00 – 20.00 arkisin”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.8,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00 – 16.00 lauantaisin ja aattopäivinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.8,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”9,
        ”kmPrice”1.8,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-6”,
        ”time””06.00 – 20.00 arkisin”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”2.15,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-6”,
        ”time””06.00 – 16.00 lauantaisin ja aattopäivinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”2.15,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-6”,
        ”time”””,
        ”startPrice”9,
        ”kmPrice”2.15,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””6+”,
        ”time””06.00 – 20.00 arkisin”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”2.23,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””6+”,
        ”time””06.00 – 16.00 lauantaisin ja aattopäivinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”2.23,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””6+”,
        ”time”””,
        ”startPrice”9,
        ”kmPrice”2.23,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      }
    ],
    ”extraServices”: [
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”title””Ennakkolisä”,
        ”description”””,
        ”price””0,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”title””Tavaralisä”,
        ”description”””,
        ”price””3,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”title””Avustamislisä”,
        ”description””Avustuslisä veloitetaan ainoastaan pyörätuolikuljetuksissa.”,
        ”price””5,70 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””vievie”,
        ”city”””,
        ”title””Odotus”,
        ”description”””,
        ”price””60,00 € / h”
      }
    ]
  },
  ”meneva”: {
    ”shortName””Menevä”,
    ”acceptsPayments”true,
    ”logoHeight”29,
    ”rating”4.566951566951567,
    ”companyIdentifier””0711979-2”,
    ”companyName””Menevä Oy”,
    ”driverBehaviour”4.660958904109589,
    ”description_en””The goal of Menevä is to produce high-quality taxi services for all customers 24/7 and to be a fair partner for taxi drivers. Our reliable and professional drivers ensure that you travel safely and comfortably.”,
    ”url””https://www.meneva.fi/fi/kaupungit”,
    ”name””Menevä Oy”,
    ”organizer””0503010287”,
    ”adminInfo”: {
      ”driver”: {
        ”en””Contact if there is something to figure out with the active order, eg. driver does not find the customer.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun pitää selvittää aktiiviseen tilaukseen liittyviä asioita, esim kuljettaja ei löydä asiakasta.”,
        ”sv””Kontakta då du behöver utreda något angående en aktiv beställning, t.ex. chauffören hittar inte kunden.”
      },
      ”organizer”: {
        ”en””Contact if there is something urgent to figure out. Open on weekdays: 05-23. At other times, call transfers to service number.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun on akuuttia selvitettävää asiaa. Avoinna arkisin noin klo 5-23. Muina aikoina ohjautuu palvelunumeroon.”,
        ”sv””Kontakta vid akut behov. Öppet vardagar ca kl 5-23. Vid andra tider riktas samtalet till servicenumret.”
      }
    },
    ”enabled”true,
    ”reliability”0.6501405447319958,
    ”cleanliness”4.67062818336163,
    ”lostAndFound”: {
      ”nonUrgent””0800 02120”,
      ”urgent””DRIVER”
    },
    ”description””Menevän tavoitteena on tuottaa hyvää taksipalvelua kaikille asiakkaille 24/7 ja olla reilu kumppani taksiautoilijoille. Luotettavat ja ammattitaitoiset kuljettajamme takaavat, että matkustat turvallisesti ja mukavasti.”,
    ”id””meneva”,
    ”phone””0800 02120”,
    ”color””#00ae65”,
    ”ratingCount”1755,
    ”prices”: [
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Helsinki”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Helsinki”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Helsinki”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Helsinki”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Espoo”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Espoo”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Espoo”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Espoo”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Vantaa”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Vantaa”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Vantaa”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Vantaa”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Turku”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””Arkisin 06.00 – 20.00”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Turku”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Turku”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””Arkisin 06.00 – 20.00”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Turku”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Tampere”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Tampere”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Tampere”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Tampere”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Rovaniemi”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””Kaikkina aikoina”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Rovaniemi”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””Kaikkina aikoina”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Lahti”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Lahti”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Lahti”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Lahti”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Kuopio”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Kuopio”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Kuopio”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Kuopio”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Oulu”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Oulu”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Oulu”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Oulu”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Jyväskylä”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”3,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Jyväskylä”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”3,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Iisalmi”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Iisalmi”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Iisalmi”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Iisalmi”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Pori”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00 – 20.00 arkisin”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1,
        ”minutePrice”1,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Pori”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00 – 16.00 lauantaisin ja aatot”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1,
        ”minutePrice”1,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Pori”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1,
        ”minutePrice”1,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Pori”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00 – 20.00 arkisin”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”1,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Pori”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00 – 16.00 lauantaisin ja aatot”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”1,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Pori”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”1,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Hämeenlinna”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”3,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Hämeenlinna”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”3,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Hanko”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Hanko”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Hanko”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Hanko”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Raasepori”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Raasepori”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Raasepori”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Raasepori”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Loviisa”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Loviisa”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Loviisa”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Loviisa”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Porvoo”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Porvoo”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”0.9,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Porvoo”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Porvoo”,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”20,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Levi. Ylläs. Kittilä. Kolari. Sirkka”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00-18.00 arkisin ja lauantaina”,
        ”startPrice”4,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”15,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Levi. Ylläs. Kittilä. Kolari. Sirkka”,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””18.00 – 06.00 iltaisin ja pyhinä”,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”1.6,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”15,
        ”extra”””
      }
    ],
    ”extraServices”: [
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Helsinki”,
        ”title””Lisämaksu lentoasemalta lähtevät ennakkotilauskyydit”,
        ”description””Ennakkoon tilatun lentokenttäkyydin lisämaksu sisältää Meet & Greet –palvelun, eli kuljettajamme seuraa ajantasaisia lentotietoja, saapuu tuloaulaan odottamaan sinua nimikyltin kanssa ja saattaa matkatavaroiden kanssa taksille.”,
        ”price””10,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Espoo”,
        ”title””Lisämaksu lentoasemalta lähtevät ennakkotilauskyydit”,
        ”description””Ennakkoon tilatun lentokenttäkyydin lisämaksu sisältää Meet & Greet –palvelun, eli kuljettajamme seuraa ajantasaisia lentotietoja, saapuu tuloaulaan odottamaan sinua nimikyltin kanssa ja saattaa matkatavaroiden kanssa taksille.”,
        ”price””10,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Vantaa”,
        ”title””Lisämaksu lentoasemalta lähtevät ennakkotilauskyydit”,
        ”description””Ennakkoon tilatun lentokenttäkyydin lisämaksu sisältää Meet & Greet –palvelun, eli kuljettajamme seuraa ajantasaisia lentotietoja, saapuu tuloaulaan odottamaan sinua nimikyltin kanssa ja saattaa matkatavaroiden kanssa taksille.”,
        ”price””10,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Rovaniemi”,
        ”title””Rovaniemen lentoasema”,
        ”description””Lisämaksu lentoasemalta lähtevät kyydit”,
        ”price””6,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Levi”,
        ”title””Ennakkovarausmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””10,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Ylläs”,
        ”title””Ennakkovarausmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””10,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Kittilä”,
        ”title””Ennakkovarausmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””10,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Kolari”,
        ”title””Ennakkovarausmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””10,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””meneva”,
        ”city””Sirkka”,
        ”title””Ennakkovarausmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””10,00 €”
      }
    ]
  },
  ”taxidata”: {
    ”shortName””Taxidata”,
    ”rating”4.404580152671755,
    ”companyIdentifier””0908804-5”,
    ”companyName””Lounais-Suomen Taxidata Oy”,
    ”driverBehaviour”4.554945054945055,
    ”description_en””Lounais-Suomen Taxidata Oy is one of the largest taxi dispatch centers in Finland. We operate each day of the year 24/7 within the Varsinais-Suomi and Satakunta regions with around 460 taxis. Our taxis include a diverse set of cars from sedans to station wagons, minibuses (1+8) and accessible vehicles for persons with reduced mobility.”,
    ”url””https://taxidata.fi/hinnasto/”,
    ”name””Taxidata”,
    ”organizer””022602500”,
    ”adminInfo”: {
      ”organizer”: {
        ”en””Contact if there is something urgent to figure out. Open 24/7.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun on akuuttia selvitettävää asiaa. Avoinna 24/7.”,
        ”sv””Kontakta vid akut behov. Öppet 24/7.”
      }
    },
    ”slogan_en”null,
    ”enabled”true,
    ”eco”false,
    ”reliability”0.8945783132530121,
    ”cleanliness”4.607734806629834,
    ”lostAndFound”: {
      ”nonUrgent””keskus@taxidata.fi”,
      ”urgent””0210041”
    },
    ”description””Lounais-Suomen Taxidata Oy on yksi maamme suurimmista taksikeskuksista. Välitämme kyytejä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella noin 460 taksille, vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. Välityksessämme on henkilöautoja, farmariautoja, pikkubusseja (1+8) ja esteettömiä autoja liikuntarajoitteisille henkilöille.”,
    ”id””taxidata”,
    ”phone””0210041”,
    ”color””#222222”,
    ”ratingCount”262,
    ”prices”: [
      {
        ”serviceprovider””taxidata”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””Arkisin 06-18 sekä la ja aattoina klo 06–16”,
        ”startPrice”3.9,
        ”kmPrice”1.1,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””taxidata”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”6.9,
        ”kmPrice”1.1,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”10,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””taxidata”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””Arkisin 06-18 sekä la ja aattoina klo 06–16”,
        ”startPrice”3.9,
        ”kmPrice”1.59,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”15,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””taxidata”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”6.9,
        ”kmPrice”1.59,
        ”minutePrice”0.9,
        ”minimumPrice”15,
        ”extra”””
      }
    ],
    ”extraServices”: [
      {
        ”serviceprovider””taxidata”,
        ”city”””,
        ”title””Ennakkotilausmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””5,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taxidata”,
        ”city”””,
        ”title””Avustamislisä”,
        ”description”””,
        ”price””15,70 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taxidata”,
        ”city”””,
        ”title””Paariasennuslisä”,
        ”description”””,
        ”price””29,20 €”
      }
    ]
  },
  ”taksilansisuomi”: {
    ”shortName””Taksi Länsi-Suomi”,
    ”logoHeight”24,
    ”rating”4.458015267175573,
    ”companyIdentifier””2860263-6”,
    ”companyName””Länsi-Suomen Lähitaksi Osk”,
    ”driverBehaviour”4.5369127516778525,
    ”description_en””Taksi Länsi-Suomi provides safe taxi services in the Satakunta and Varsinais-Suomi region. From us you get traditional, high-quality taxi services provided by local taxi drivers.”,
    ”url””https://www.taksilansisuomi.fi/taksihinnasto/”,
    ”name””Taksi Länsi-Suomi”,
    ”adminInfo”: {
      ”phone”: {
        ”en””Contact if there is something urgent to figure out. Open 24/7.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun on akuuttia selvitettävää asiaa. Avoinna 24/7.”,
        ”sv””Kontakta vid akut behov. Öppet 24/7.”
      }
    },
    ”enabled”true,
    ”reliability”0.7137563000296472,
    ”cleanliness”4.604026845637584,
    ”lostAndFound”: {
      ”nonUrgent””palaute@taksilansisuomi.fi”,
      ”urgent””0100 0700”
    },
    ”description””Taksi Länsi-Suomi tarjoaa turvallista taksipalvelua Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Meiltä saa perinteistä, laadukasta ja paikallisten taksiautoilijoiden tuottamaa taksipalvelua.”,
    ”id””taksilansisuomi”,
    ”phone””0100 0700”,
    ”color””#fdd001”,
    ”ratingCount”524,
    ”prices”: [
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00 – 20.00 arkisin”,
        ”startPrice”6.9,
        ”kmPrice”1.29,
        ”minutePrice”0.79,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””06.00 – 16.00 lauantaisin ja aattopäivinä”,
        ”startPrice”6.9,
        ”kmPrice”1.29,
        ”minutePrice”0.79,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”9.9,
        ”kmPrice”1.29,
        ”minutePrice”0.79,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00 – 20.00 arkisin”,
        ”startPrice”6.9,
        ”kmPrice”1.69,
        ”minutePrice”0.79,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra””Tilataksihintaa käytetään henkilömäärästä huolimatta. jos asiakas erikseen tilaa tilataksin.”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””06.00 – 16.00 lauantaisin ja aattopäivinä”,
        ”startPrice”6.9,
        ”kmPrice”1.69,
        ”minutePrice”0.79,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra””Tilataksihintaa käytetään henkilömäärästä huolimatta. jos asiakas erikseen tilaa tilataksin.”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”9.9,
        ”kmPrice”1.69,
        ”minutePrice”0.79,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra””Tilataksihintaa käytetään henkilömäärästä huolimatta. jos asiakas erikseen tilaa tilataksin.”
      }
    ],
    ”extraServices”: [
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”title””Tavara-/pienavustamislisä”,
        ”description””Voidaan periä pienimuotoisesta avustamisesta, isokokoisten esineiden (mm. sukset, televisiot) ja kotieläimien kuljettamisesta. Lisämaksua ei peritä asiakkaan tavanomaisista matkatavaroista eikä opaskoirasta.”,
        ”price””2,90 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”title””Avustamislisä I”,
        ”description””Voidaan periä, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat vaatimukset”,
        ”price””15,90 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”title””Avustamislisä II”,
        ”description””Voidaan periä, jos asiakas tarvitsee avustamislisä I –kohdassa tarkoitettua avustusta ja kuljetusta ja häntä lisäksi vedetään käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen portaikossa tai, jos asiakasta avustetaan paareilla ja kuljetus edellyttää paaritaksin käyttöä.”,
        ”price””29,90 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksilansisuomi”,
        ”city”””,
        ”title””Ennakkotilauslisä”,
        ”description””Voidaan periä kun kuljetus on tilattu vähintään 15 minuuttia ennen asiakkaan ilmoittamaa lähtöaikaa ja kuljetuksen lähtöaika on klo 21 – 7 välillä.”,
        ”price””6,90 €”
      }
    ]
  },
  ”liuttu”: {
    ”shortName””Liuttu Premium”,
    ”logoHeight”39,
    ”rating”4.757575757575758,
    ”companyIdentifier””0996009-1”,
    ”companyName””Liuttu Logistiikka Oy”,
    ”driverBehaviour”4.764705882352941,
    ”description_en””The premium transportation services of Liuttu provide you both ease and high quality. To us transportation is always more than just the car.”,
    ”url””http://www.liuttu.com/henkilokuljetus/”,
    ”name””Liuttu Premium”,
    ”adminInfo”: {
      ”driver”: {
        ”en””Contact if there is something to figure out with the active order, eg. driver does not find the customer.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun pitää selvittää aktiiviseen tilaukseen liittyviä asioita, esim kuljettaja ei löydä asiakasta.”,
        ”sv””Kontakta då du behöver utreda något angående en aktiv beställning, t.ex. chauffören hittar inte kunden.”
      },
      ”phone”: {
        ”en””Contact if there is something urgent to figure out. Open 24/7.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun on akuuttia selvitettävää asiaa. Avoinna 24/7.”,
        ”sv””Kontakta vid akut behov. Öppet 24/7.”
      }
    },
    ”enabled”true,
    ”premium”true,
    ”reliability”0.8392857142857143,
    ”cleanliness”4.705882352941177,
    ”lostAndFound”: {
      ”nonUrgent””0600 300758”,
      ”urgent””DRIVER”
    },
    ”description””Liutun Premium-henkilökuljetukset tarjoavat Sinulle sekä vaivattomuutta että korkeaa laatua. Meille kuljetus on aina enemmän kuin auto.”,
    ”id””liuttu”,
    ”phone””0100 4041”,
    ”color””#000000”,
    ”ratingCount”33,
    ”prices”: [
      {
        ”serviceprovider””liuttu”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”10,
        ”kmPrice”2.3,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””liuttu”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”10,
        ”kmPrice”2.95,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      }
    ],
    ”extraServices”: [
      {
        ”serviceprovider””liuttu”,
        ”city”””,
        ”title””Ennakkotilausmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””8,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””liuttu”,
        ”city”””,
        ”title””Odotusmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””1,00 € / min”
      }
    ]
  },
  ”kymenlaaksontaksi”: {
    ”shortName””Kymenlaakson Taksi”,
    ”acceptsPayments”null,
    ”description_en””Kymenlaakson Taksi Oy serves its customers with familiar and safe taxis every day of the year around the clock.”,
    ”url””https://www.kymenlaaksontaksi.fi/hinnasto”,
    ”name””Kymenlaakson Taksi”,
    ”enabled”true,
    ”eco”null,
    ”premium”null,
    ”slogan”null,
    ”id””kymenlaaksontaksi”,
    ”description””Kymenlaakson Taksi Oy palvelee asiakkaitaan tutuilla ja turvallisilla takseilla vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.”,
    ”phone””0100 87227”,
    ”color””#000000”,
    ”prices”: [],
    ”extraServices”: []
  },
  ”kyyti”: {
    ”enabled”false,
    ”shortName””Kyyti”,
    ”lostAndFound”: {
      ”nonUrgent””support@kyyti.com”,
      ”urgent””DRIVER”
    },
    ”id””kyyti”,
    ”url””https://cdn.kyyti.com/terms/kyyti-fi.html”,
    ”name””Kyyti Operointi Oy\n,
    ”phone””09 2316 3777”,
    ”prices”: [],
    ”extraServices”: []
  },
  ”kajon”: {
    ”shortName””Kajon”,
    ”acceptsPayments”true,
    ”logoHeight”51,
    ”rating”4.510605276771857,
    ”companyIdentifier””1701534-8”,
    ”companyName””Kajon Oy”,
    ”driverBehaviour”4.650929899856939,
    ”description_en””Kajon provides high-quality transportation services for both private and corporate clients. Our trademark is high quality and professional staff. The values of our company are safety, punctuality, friendliness and customer centric transportation services.”,
    ”url””https://www.kajon.fi/hinnasto/”,
    ”name””Kajon Oy”,
    ”organizer””0503693011”,
    ”adminInfo”: {
      ”organizer”: {
        ”en””Contact if there is something urgent to figure out. Open 24/7.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun on akuuttia selvitettävää asiaa. Avoinna 24/7.”,
        ”sv””Kontakta vid akut behov. Öppet 24/7.”
      }
    },
    ”enabled”true,
    ”reliability”0.683719829626124,
    ”cleanliness”4.731428571428571,
    ”lostAndFound”: {
      ”nonUrgent””kajon@kajon.fi”,
      ”urgent””0503693011”
    },
    ”description””Kajon Oy tuottaa laadukkaita kuljetuspalveluita yksityis- ja yritysasiakkaille. Tuotemerkkinämme on huippulaatu ja ammattitaitoinen henkilökunta. Yrityksemme arvot ovat turvallinen, täsmällinen, luotettava, ystävällinen ja asiakaslähtöinen kuljetuspalvelu.”,
    ”id””kajon”,
    ”phone””0100 7070”,
    ”color””#191919”,
    ”ratingCount”1933,
    ”prices”: [
      {
        ”serviceprovider””kajon”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”6.9,
        ”kmPrice”0.99,
        ”minutePrice”0.99,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””kajon”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”6.9,
        ”kmPrice”1.49,
        ”minutePrice”0.99,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      }
    ],
    ”extraServices”: [
      {
        ”serviceprovider””kajon”,
        ”city”””,
        ”title””Ennakkotilausmaksu 1-4 henkilöä”,
        ”description””Ennakkotilausmaksu veloitetaan mikäli asiakas tilaa kyydin vähintään 30min päähän lähtöajasta.”,
        ”price””7,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””kajon”,
        ”city”””,
        ”title””Ennakkotilausmaksu 5-8 henkilöä”,
        ”description””Ennakkotilausmaksu veloitetaan mikäli asiakas tilaa kyydin vähintään 30min päähän lähtöajasta.”,
        ”price””12,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””kajon”,
        ”city”””,
        ”title””Tavarankuljetusmaksu”,
        ”description””Suurikokoisten tavaroiden kuljetuksesta perittävä lisämaksu. Tavarankuljetusmaksua ei peritä tavanomaisista matkatavaroista.”,
        ”price””2,80 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””kajon”,
        ”city”””,
        ”title””Lentokenttälisä”,
        ”description””Lentokenttälisä peritään vain lentokentältä lähtevistä kuljetuksista.”,
        ”price””3,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””kajon”,
        ”city”””,
        ”title””Avustamislisä”,
        ”description””Avustamislisämaksu peritään mikäli asiakas tarvitsee avustamista ja kuljetus on edellyttänyt invataksia. Kalliimpi avustamislisämaksu peritään mikäli avustaminen tapahtuu portaikossa käsivoimin tai porraskiipijällä.”,
        ”price””15,70 € / 31,40 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””kajon”,
        ”city”””,
        ”title””Paarilisä”,
        ”description””Paarilisä peritään mikäli kuljetus vaatii paarien noutamista ja autoon asentamista.”,
        ”price””29,20 €”
      }
    ]
  },
  ”taksihelsinki”: {
    ”shortName””Taksi Helsinki”,
    ”acceptsPayments”null,
    ”logoHeight”29,
    ”rating”4.610551274451689,
    ”companyIdentifier””0838031-9”,
    ”companyName””Taksi Helsinki Oy”,
    ”driverBehaviour”4.666666666666667,
    ”description_en””Taksi Helsinki Oy is the largest taxi dispatch company in Finland. We provide taxi services throughout the Helsinki metropolitan area every day, every hour of the day.”,
    ”url””https://taksihelsinki.fi/tilaa-taksi/taksihinnat”,
    ”name””Taksi Helsinki Oy”,
    ”adminInfo”: {
      ”driver”: {
        ”en””Contact if there is something to figure out with the active order, eg. driver does not find the customer.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun pitää selvittää aktiiviseen tilaukseen liittyviä asioita, esim kuljettaja ei löydä asiakasta.”,
        ”sv””Kontakta då du behöver utreda något angående en aktiv beställning, t.ex. chauffören hittar inte kunden.”
      },
      ”phone”: {
        ”en””Contact if there is something to figure out with the order. Open 24/7.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun tilauksessa on epäselvyyksiä. Avoinna 24/7.”,
        ”sv””Kontakta vid oklarheter i beställningen. Öppet 24/7.”
      }
    },
    ”slogan_en””Easy, fast and safe”,
    ”enabled”true,
    ”slogan””Helposti, nopeasti ja turvallisesti”,
    ”reliability”0.8349134556840915,
    ”cleanliness”4.700729927007299,
    ”lostAndFound”: {
      ”nonUrgent””0100 0700”,
      ”urgent””0100 0700”
    },
    ”description””Taksi Helsinki Oy on Suomen suurin taksien tilausvälitysyhtiö. Tarjoamme taksipalveluita koko pääkaupunkiseudulla joka päivä, kaikkina vuorokaudenaikoina.”,
    ”id””taksihelsinki”,
    ”phone””0100 0700”,
    ”color””#fdd001”,
    ”ratingCount”1687,
    ”prices”: [
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””ma – la 5:00 – 21:00”,
        ”startPrice”5.9,
        ”kmPrice”0.99,
        ”minutePrice”0.89,
        ”minimumPrice”9,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time””sunnuntaisin, pyhinä ja muina aikoja”,
        ”startPrice”8.9,
        ”kmPrice”1.09,
        ”minutePrice”0.99,
        ”minimumPrice”9,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time””00.00 – 24.00 joka päivä”,
        ”startPrice”8.9,
        ”kmPrice”1.59,
        ”minutePrice”0.99,
        ”minimumPrice”12,
        ”extra””Tilataksihintaa käytetään henkilömäärästä huolimatta, jos asiakas erikseen tilaa tila- tai invataksin. Taksiasemalta tai lennosta otettaessa veloitus tapahtuu henkilömäärän mukaan.”
      }
    ],
    ”extraServices”: [
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”title””Ennakkotilauslisämaksu”,
        ”description””Kun kuljetus on tilattu vähintään 15 minuuttia ennen asiakkaan ilmoittamaa lähtöaikaa.”,
        ”price””6,90 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”title””Isot esineet / Lemmikkieläimet”,
        ”description””Isokokoisten esineiden (mm. sukset, televisiot) ja lemmikkieläinten kuljetus. Lisämaksua ei peritä asiakkaan tavanomaisista matkatavaroista eikä opaskoirasta.”,
        ”price””2,90 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”title””Avustamislisämaksu, henkilöautot”,
        ”description””Tavaroiden kotiinkuljetus /avustaminen kyydin yhteydessä”,
        ”price””4,90 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”title””Pakettikuljetuslisämaksut”,
        ”description””Nouto sisältä (alv 24 %)”,
        ”price””5,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”title””Pakettikuljetuslisämaksut”,
        ”description””Vienti perille sisälle (alv 24 %)”,
        ”price””5,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”title””Avustamislisämaksu, inva-autot”,
        ”description””Jos asiakas tarvitsee avustamista ja kuljetus edellyttää invavarusteista autoa.”,
        ”price””16,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”title””Avustamislisämaksu, inva-autot”,
        ”description””Jos asiakas tarvitsee avustamista ja kuljetus edellyttää invavarusteista autoa, mutta avustaminen tapahtuu portaissa käsivoimin tai porraskiipijää hyväksi käyttäen.”,
        ”price””32,00 €”
      },
      {
        ”serviceprovider””taksihelsinki”,
        ”city”””,
        ”title””Paarilisä”,
        ”description””Asiakkaan kuljettamisessa tarvittavien paarien noutaminen ja autoon asentaminen ennen kuljetuksen alkua.”,
        ”price””32,00 €”
      }
    ]
  },
  ”expresstaxi”: {
    ”shortName””Expresstaxi”,
    ”logoHeight”30,
    ”rating”4.440677966101695,
    ”driverBehaviour”4.7317073170731705,
    ”description_en””With Expresstaxi you move flexibly and affordably with a relaxed driver. Our values are environmental friendliness and we are committed to decreasing traffic emission. You are always our priority.”,
    ”url””http://expresstaxi.fi/”,
    ”name””Expresstaxi”,
    ”adminInfo”: {
      ”driver”: {
        ”en””Contact if there is something to figure out with the active order, eg. driver does not find the customer.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun pitää selvittää aktiiviseen tilaukseen liittyviä asioita, esim kuljettaja ei löydä asiakasta.”,
        ”sv””Kontakta då du behöver utreda något angående en aktiv beställning, t.ex. chauffören hittar inte kunden.”
      },
      ”phone”: {
        ”en””Contact if there is something urgent to figure out. Open 24/7.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun on akuuttia selvitettävää asiaa. Avoinna 24/7.”,
        ”sv””Kontakta vid akut behov. Öppet 24/7.”
      }
    },
    ”enabled”true,
    ”eco”true,
    ”reliability”0.7731481481481481,
    ”cleanliness”4.682926829268292,
    ”lostAndFound”: {
      ”urgent””DRIVER”
    },
    ”description””Expresstaxilla liikut joustavasti ja edullisesti rennon kuljettajan matkassa. Arvomme on ympäristön kestävyys ja olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä liikenteessä. Ykkönen arvoistamme on kuitenkin ihmisyys. Sinä olet meille tärkein.”,
    ”id””expresstaxi”,
    ”phone””0100 6041”,
    ”color””#21b582”,
    ”ratingCount”118,
    ”prices”: [
      {
        ”serviceprovider””expresstaxi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”7,
        ”kmPrice”2,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””expresstaxi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”10,
        ”kmPrice”2.5,
        ”minutePrice”0,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      }
    ],
    ”extraServices”: [
      {
        ”serviceprovider””expresstaxi”,
        ”city”””,
        ”title””Odotusmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””1,00 € / min”
      },
      {
        ”serviceprovider””expresstaxi”,
        ”city”””,
        ”title””Ennakkotilausmaksu”,
        ”description”””,
        ”price””8,00 €”
      }
    ]
  },
  ”external”: {
    ”cleanliness”null,
    ”id””external”,
    ”rating”3.652173913043478,
    ”ratingCount”23,
    ”driverBehaviour”null,
    ”reliability”null,
    ”prices”: [],
    ”extraServices”: []
  },
  ”ktaksi”: {
    ”shortName””K-taksi”,
    ”logoHeight”47,
    ”rating”4.611111111111111,
    ”companyIdentifier””2987719-9”,
    ”companyName””Kymenlaakson Kyydinvälitys Oy”,
    ”driverBehaviour”null,
    ”description_en””The partner network of Kymenlaakson kyydinvälitys Oy consists of professional drivers. Our cars transport customers safely to their destination each day of the year.”,
    ”url””https://ktaksi.fi/hinnasto”,
    ”name””K-taksi”,
    ”adminInfo”: {
      ”organizer”: {
        ”en””Contact if there is something urgent to figure out. Open on weekdays: 08-16.”,
        ”fi””Ole yhteydessä, kun on akuuttia selvitettävää asiaa. Avoinna arkisin klo 8-16.”,
        ”sv””Kontakta vid akut behov. Öppet vardagar kl 8-16.”
      }
    },
    ”enabled”true,
    ”reliability”0.7647814910025706,
    ”cleanliness”null,
    ”lostAndFound”: {
      ”nonUrgent””info@ktaksi.fi”,
      ”urgent””0401441000”
    },
    ”description””Kymenlaakson kyydinvälitys Oy:n yhteistyöverkosto koostuu ammattitaitoisista autoilijoista. Automme kuljettavat asiakkaat turvallisesti perille vuoden jokaisena päivänä.”,
    ”id””ktaksi”,
    ”phone””020230”,
    ”color””#00aab4”,
    ”ratingCount”54,
    ”prices”: [
      {
        ”serviceprovider””ktaksi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””1-4”,
        ”time”””,
        ”startPrice”5,
        ”kmPrice”0,
        ”minutePrice”2,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      },
      {
        ”serviceprovider””ktaksi”,
        ”city”””,
        ”passengerCount””5-8”,
        ”time”””,
        ”startPrice”5,
        ”kmPrice”0,
        ”minutePrice”2.5,
        ”minimumPrice”””,
        ”extra”””
      }
    ],
    ”extraServices”: [
      {
        ”serviceprovider””ktaksi”,
        ”city”””,
        ”title””Odotus”,
        ”description”””,
        ”price””1,00 € / min”
      }
    ]
  }
}

Pin It on Pinterest