02 Taksis skjutsar lämnar gröna spår

Vi kompenserar för utsläppen från resor som beställs från våra samarbetspartner via alla 02 Taksis beställningskanaler.

02 Taksi deltar i kompensera för skadorna som orsakas av trafikutsläpp

Trafik är oumbärlig men vi kan påverka utsläppen

Vi vill skydda miljön och därför deltar vi för egen del i kompensationen av trafikutsläpp. Vi tror att detta är viktigt för många som använder taxi. Via 02 kan du beställa en resa som lämnar gröna spår.

Utsläppen från resorna med våra samarbetspartner har kompenserats

Vi kompenserar för utsläppen från resor som beställs från våra samarbetspartner via alla 02 Taksis beställningskanaler. Kompensationen görs i samarbete med Nordic Offset Oy och utsläppsberäkningen görs av trafikforskningscentrumet Verne Tammerfors universitet.

Du kan enkelt välja en resa med låga utsläpp

Du kan även själv påverka din taxiresas utsläppsmängd genom att välja en resa med låga utsläpp. I 02 Taksi-applikationen har bilar med låga utsläpp markerats med grönt och helt eldrivna bilar med blått. När du ringer till telefontjänsten berättar kundtjänsten för dig om utsläppssnåla alternativ enligt dina önskemål. Vi uppmanar även våra samarbetspartner att skaffa utsläppssnåla bilar genom att tydligt lyfta fram dem i vår tjänst.

02 Taksis kompensationsprojekt är belägna i Finland och Uganda

Kompensationen görs genom att investera i projekt som binder eller minskar växthusgaser i samarbete med Nordic Offset. 02 Taksi har som kompensationsprojekt valt ett finländskt projekt för koldioxidbindning i trähusbyggen samt ett projekt för renare kastruller i Uganda.

Koldioxidbindning i trähusbyggen

Det finländska projektet för koldioxidbindning i trähusbyggen är Puron Ekovilla-projektet. I det binds koldioxid i byggnaders isolationsmaterial som är gjort av återvunna tidningar. Återvinningspappret som används i isolationen kommer från hållbart odlade träd.

Projektets miljöfördelar är bl.a. följande:

  • Koldioxid kan tas upp ur atmosfären genom att långvarigt binda det i byggnader.
  • Värmeisoleringen kan användas i både nybyggnader och renoveringsobjekt.
  • Användning av träfiber ersätter användning av icke-förnybara material som isolering.
  • Det lokala läget och korta transportsträckor minskar produktionens utsläpp.
Renare kastruller för ugandier

I projektet för renare brännare för det ugandiska samhället ersätts traditionella metallkastruller som används med icke-förnybar biomassa med 50 % energieffektivare och renare kastruller. Samtidigt minskas behovet av att avverka skog. I över 90 % av de ugandiska hushållen används huvudsakligen trä som energikälla vid matlagning.

Projektets sociala och miljömässiga fördelar är bl.a. följande:

  • Besparingar för familjerna i fråga om de årliga bränsleutgifterna.
  • Förbättring av den lokala luftkvaliteten genom att partikelutsläppen minskas.
  • Hälsofördelarna rör i synnerhet kvinnor och barn.
  • När mindre tid behövs för att avverka skog blir det mer tid över för andra mer produktiva saker, såsom barns skolgång och jordbruksarbete.
  • Skapar arbetsplatser för lokalbefolkningen.
  • Skydd av naturens mångfald.

Välj enkelt ett utsläppssnålt alternativ!

I 02 Taksi-applikationen har bilar med låga utsläpp markerats med grönt och helt eldrivna bilar med blått. I telefontjänsten berättar kundtjänsten om de utsläppssnåla alternativ som finns tillgängliga i enlighet med dina önskemål. Vi uppmanar våra samarbetspartner att skaffa utsläppssnåla bilar genom att tydligt lyfta fram miljövänliga alternativ.

Vähäpäästöiset kyydit 02 Taksisista

De erbjuder turer med låga utsläpp

expresstaxi logo

Tammerfors

otaxin logo

Uleåborg

Hela Finland

Kymmenedalen

Helsingfors & Uleåborg

Lähitaksi

Huvudstadsregionen

Huvudstadsregionen & Rovaniemi

Tatsilla

Tammerfors

Taksi Häme

Tavastehus

Taksi Vaasa

Vasa

02 Taksis partners intresse för att köpa lågemissionsbilar växer hela tiden.

Pin It on Pinterest