02 Taksi Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat 02 Taksi Oy:n (Joukahaisenkatu 1, 20520 Turku, jäljempänä ”02 Taksi”) tarjoamia taksin tilaukseen ja tilauksen välittämiseen liittyviä palveluita (”Palvelu” tai ”Palvelut”) joita tarjotaan Suomessa. Käyttämällä Palveluja niiden käyttäjä (”Käyttäjä”) hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjä voi käyttää Palvelua sekä puhelimitse että 02 Taksin tarjoamien internet- ja mobiilisovelluspohjaisten kanavien (”02taksitilaus”) kautta.

02 Taksi toimii tilausten välittäjänä Käyttäjän ja taksipalveluita tarjoavien yhteistyökumppaneiden (”Yhteistyökumppani”) välillä. Yhteistyökumppanit ovat taksipalveluita tuottavia 02 Taksista riippumattomia toimijoita.

Tilaamalla taksin Palveluiden kautta Käyttäjä tekee sitovan tilauksen taksikuljetuksesta. Kuluttaja-asiakkaalla ei ole kuluttajasuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta Palvelun osalta. Koska Palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että Palvelu on kokonaan suoritettu tai Palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta.

Vastaanotettuaan Käyttäjän tilauksen 02 Taksi välittää tilauksen tiedot valitulle Yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppanin hyväksyttyä tilauksen tekstiviestillä tai ilmoituksella syntyy Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välille sitova sopimus Yhteistyökumppanin taksikuljetuksen ostamisesta (”Sopimus”). 02 Taksi ei ole osallisena tässä Sopimuksessa. Taksikuljetusta koskevan Sopimuksen osapuoleksi ei kuitenkaan katsota Käyttäjää, joka on tehnyt tilauksen  02 Taksi Pro -palvelussa toiselle Käyttäjälle, vaan tällöin Sopimuksen osapuoleksi tulee taksikuljetusta käyttävä Käyttäjä. Sopimuksen peruuttamisesta ennen kuljetuspalvelun toteutumista on sovittava Käyttäjän ja Yhteistyökumppanin välillä. 02 Taksi pyrkii parhaansa mukaan yhdistämään Käyttäjät Yhteistyökumppaneihin mutta ei voi taata taksikuljetuspalveluiden saatavuutta. Erityisesti ruuhka-aikoina (juhlapyhät, -aatot, sesongit) taksikuljetuspalvelut voivat ruuhkautua.

Palvelun hinta ja maksaminen

02 Taksi veloittaa Palvelusta palveluhinnastonsa mukaan. Puheluhinnasto löytyy osoitteesta https://02taksi.fi/tilaa-taksi/. Taksikuljetuspalvelun hinta määräytyy valitun Yhteistyökumppanin hinnaston perusteella. Puhelintilausten yhteydessä 02 Taksi kertoo Käyttäjälle lain määräämällä tavalla Yhteistyökumppanin hinnoitteluperusteet. Yhteistyökumppani veloittaa taksimatkan hinnan oman käytäntönsä mukaan. 02 Taksi antaa pyydettäessä Käyttäjälle hinta-arvion kyydistä, mikäli sellainen on saatavissa. Hinta-arvion antaminen edellyttää matkan alkamis- ja loppumispisteen ilmoittamista Käyttäjän toimesta. Jos näitä ei ilmoiteta, 02 Taksi voi pyydettäessä antaa hinnoitteluperusteet Käyttäjälle. Ennakkoon tehdyistä tilauksista Yhteistyökumppani saattaa periä erillisen hinnastonsa mukaisen varausmaksun, joka suoritetaan Yhteistyökumppanille matkan maksamisen yhteydessä.

Aika-arviot

02 Taksi välittää Käyttäjälle Yhteistyökumppanin esittämän taksin saapumisaika-arvion tilauksen vahvistuksen yhteydessä, mikäli sellainen on saatavilla. Annettu saapumisaika-arvio on ainoastaan arvio, jonka toteutumista ei voida taata. Arvion oikeellisuuteen vaikuttavat esimerkiksi liikenne, ruuhkat ja sääolosuhteet. 02 Taksi tai Yhteistyökumppani ei vastaa aika-arvion oikeellisuudesta tai sen virheellisyydestä, eikä näistä mahdollisesti johtuneesta vahingosta Käyttäjälle.

Erityistoiveet ja -tarpeet

Käyttäjä voi puhelimitse tilausta tehdessään esittää erityistoiveita taksinkuljetuspalveluun liittyen, esimerkiksi auton kokoon, auton varusteluun, lemmikkien kyyditsemiseen tai lasten turvaistuinten tarpeeseen liittyen. 02 Taksi pyrkii parhaansa mukaan huomioimaan Käyttäjän tilauksen yhteydessä esittämät erityistoiveet välittäessään tilausta Yhteistyökumppaneille. Erityistoiveiden toteuttaminen on Yhteistyökumppanin vastuulla, eikä 02 Taksi voi taata kaikkien toiveiden toteutumista tai haluttujen lisäpalveluiden saatavuutta.

02 Taksi palvelee myös liikunta- ja toimintarajoitteisia käyttäjiä. Liikunta- ja toimintarajoitteisten Käyttäjien osalta taksikyytiä koskevat erityistoiveet voidaan ottaa vastaan ja välittää Yhteistyökumppaneille vain ennakkotilauksella.

02taksitilaus

02taksitilauksen käyttö edellyttää internet –yhteyttä, jonka käyttämisestä mobiililaitteilla saattaa aiheutua Käyttäjälle tiedonsiirtokustannuksia Käyttäjän teleoperaattorin hinnaston mukaisesti. Mikäli 02taksitilaus tehdään mobiililaitteen paikannukseen perustuvaan osoitteeseen, Käyttäjän tulee tarkistaa tilausosoitteen oikeellisuus. 02taksitilauksen mahdollisesti ilmoittama kyydin hinta perustuu Yhteistyökumppanin 02 Taksille toimittamaan tietoon. 02 Taksi ei vastaa 02taksitilauksen esittämän hinta-arvion oikeellisuudesta.

Palvelu käyttää käyttäjän laitteen paikannusominaisuuttaa esittääkseen hakutuloksia läheltä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän on mahdollista käyttää Palvelua myös ilman paikannusta. Ominaisuuden saa kytkettyä pois laitteen asetuksista, jolloin Palvelu ei saa käyttöönsä käyttäjän sijaintia. Käyttäjän sijaintitietoja käsitellään yleensä kertaluonteisesti ja säilytetään vain paikantavien Palvelujen tuottamiseksi tarvittavan ajan. Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy 02 Taksin tietosuojaselosteesta.

02 Taksi -mobiilisovellus

Mikäli Palvelua käytetään 02 Taksin tarjoaman mobiilisovelluksen (”Sovellus”) kautta, nämä Käyttöehdot muodostavat Palvelun käyttöä koskevan sopimuksen 02 Taksin ja Sovelluksen käyttäjän välille. Mobiilialustan tarjoaja (Apple, Android, Huawei) ei ole tämän sopimuksen osapuoli eikä millään tavalla vastuussa Sovelluksesta, sen toiminnasta, ylläpidosta tai teknisestä tuesta. Jos Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, Käyttäjä ei ole oikeutettu käyttämään Sovellusta.

02 Taksi myöntää Käyttäjälle henkilökohtaisen oikeuden käyttää Sovellusta laitteellaan näiden Käyttöehtojen mukaisesti, joka ei ole yksinomainen eikä siirrettävissä kolmannelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, levittää tai kaupallisesti hyödyntää Sovellusta tai sen osia millään tavoin. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi ja Käyttäjä voi irtisanoa Sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen milloin tahansa poistamalla Sovelluksen laitteestaan. 02 Taksilla on oikeus peruuttaa käyttöoikeutesi, jos on perusteltua syytä epäillä, että Sovellusta käytetään Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta 1) kopioida, muokata tai muuttaa, alilisensoida tai jälleenmyydä tai muulla tavalla kaupallisesti hyödyntää Sovellusta tai sen osia tai sisältöä tai henkilökohtaista käyttöoikeuttaan; 2) antaa tahallisesti virheellisiä Sovelluksen käytön edellyttämiä tietoja; 3) kiertää mitään Sovelluksen mahdollisia käyttö- tai pääsyrajoituksia; 4) purkaa (reverse engineer), kääntää tai muulla tavoin selvittää Sovelluksen ohjelmakoodia.

Sovellus, sen sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuslakien ja muun soveltuvan lainsäädännön suojaamia. Kaikki oikeudet Sovellukseen ja sen sisältöön ovat 02 Taksin tai sen lisenssinantajien omaisuutta, joihin Käyttäjä ei saa muita oikeuksia kuin näissä Käyttöehdoissa on määritelty. Mobiilialustan tarjoaja ei ole vastuussa Sovelluksesta, sen hallussapidosta tai käytöstä johtuvista, kolmansien esittämistä aineettomiin oikeuksiin kohdistuvista vaatimuksista, joista vastaa yksin 02 Taksi.

Sovelluksen Käyttäjä vakuuttaa, ettei hän ole Yhdysvaltojen tai Euroopan unionin asettamien pakotteiden kohde. Mobiilialustan tarjoajalla on oikeus kohdistaa Käyttäjään toimia näiden Käyttöehtojen vastaisen toiminnan vuoksi.

02 Taksi tarjoaa Sovelluksen Käyttäjällä ”sellaisena kuin se on” -ehdolla. 02 Taksi ei takaa, että Sovellus täyttää Käyttäjän vaatimukset tai toimisi kaikissa käyttöympäristöissä tai laitteissa.

Krediitit

Käyttäjä voi saada 02 Taksi -sovelluksessa käyttöönsä krediittejä 02 Taksin kulloinkin tarjoamien käytäntöjen mukaisesti, kuten esimerkiksi suosittelujen perusteella tai hyvityksinä. 02 Taksilla on oikeus yksipuolisesti päättää krediittien myöntämiseen, voimassaoloon ja käyttöön liittyvät ehdot ja käytännöt.

Käyttäjä voi käyttää krediittejä mobiilisovelluksessa tehtyjen tilausten maksamiseen, eivätkä ne ole vaihdettavissa rahaksi. 02 Taksi voi asettaa krediittien käytölle rajoituksia, eivätkä ne ole aina käytettävissä kaikkien tilausten osalta.

Krediitit ovat voimassa rajatun ajan sovelluksessa ilmoitetun mukaisesti. 02 Taksilla on oikeus yksipuolisesti muuttaa jo myönnettyjen krediittien voimassaoloaikaa. Käyttäjä vastaa krediittien käyttämisestä ennen niiden vanhentumista.

02 Taksi voi mitätöidä krediittejä havaitessaan, että ne on myönnetty virheellisin perustein tai että Käyttäjä on väärinkäyttänyt niitä. Tällöin 02 Taksilla on oikeus laskuttaa Käyttäjältä tämän krediiteillä suoritetut maksut.

Tietosuoja

02 Taksi kerää, käsittelee ja luovuttaa Käyttäjän henkilötietoja Yhteistyökumppaneille Palvelun toteuttamiseksi näiden Käyttöehtojen ja tietosuojaselosteensa mukaisesti. Palvelujen toteuttamiseksi käsitellään ja luovutetaan Yhteistyökumppaneille seuraavat Käyttäjää koskevat tiedot: Käyttäjän nimi, Käyttäjän puhelinnumero, lähtöpaikan osoite, määräpaikan osoite sekä tiedot mahdollisista erityistoiveista. Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy tilauksen tietojen, mukaan lukien tilausta varten tarvittavien henkilötietojen, edellä kuvatun mukaisen käytön ja luovutuksen Yhteistyökumppaneille.

Palvelun keskeytykset ja häiriöt

02 Taksi tekee parhaansa, jotta Palvelut ja Sovellus olisivat Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. 02 Taksilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. 02 Taksi pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti 02 Taksin normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista.

02 Taksi ei kuitenkaan vastaa Sovelluksen tai Palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. 02 Taksi tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Virheet, vastuukysymykset ja asiakaspalaute

Yhteistyökumppani on vastuussa Sopimuksen mukaisen taksikuljetuspalvelun suorittamisesta ja siihen sovelletaan Yhteistyökumppanin omia palveluehtoja. Mikäli Sopimuksen mukaisessa taksikuljetuspalvelun suorittamisessa on ongelmia tai virheitä, Käyttäjä voi olla suoraan yhteydessä Sopimuksen osapuolena olevaan Yhteistyökumppaniin.

02 Taksi ei vastaa Yhteistyökumppanin velvollisuudesta täyttää Sopimuksen mukaiset velvoitteensa. 02 Taksin velvollisuudet rajoittuvat tilauksen välittämiseen Käyttäjältä Yhteistyökumppanille. 02 Taksi välittää tilaukset Yhteistyökumppaneille Käyttäjän antamien tietojen mukaisesti eikä 02 Taksi vastaa virheellisillä osoite- tai yhteystiedoilla tehtyjen tilausten toteutumisesta. Kaikki puhelimitse tulleet tilaukset nauhoitetaan. Siinä laajuudessa, kun laki sallii, 02 Taksi rajoittaa vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa 02 Taksin kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Yhteistyökumppaneiden suorittamaa taksikuljetuspalvelua koskeva palaute tulee ohjata suoraan Yhteistyökumppanille. 02 Taksi ottaa vastaan sen Palveluita koskevaa asiakaspalautetta osoitteessa https://02taksi.fi/yhteydenotto/

Voimassaolo

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Palveluita. 02 Taksi voi tehdä muutoksia näihin Käyttöehtoihin. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot on nähtävillä 02 Taksin internetsivuilla sekä Sovelluksessa. Käyttöehdot pysyvät kokonaisuutena voimassa, vaikka jokin osa niistä katsottaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi.

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. 02 Taksi ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa 02 Taksin Palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Fonecta ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä en jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näiden Käyttöehtojen mukaisia Palveluita tarjotaan Suomen alueella ja niihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli olet Euroopan Unionin alueella asuva kuluttaja-asiakas, ei sinun vahingoksesi voida poiketa asuinmaasi pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja voi kuitenkin aina nostaa kanteen ja olla vastaajana asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttaja-Käyttäjät voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Palvelu on saatavilla osoitteesta ec.europa.eu. Suomalaisena kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä Kuluttajariitalautakunnan puoleen (ohjeita löydät osoitteista kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

Pin It on Pinterest