02 Taksi – Vastuullinen nyt ja huomenna

02 Taksi on vastuussa työntekijöilleen, sidosryhmilleen, asiakkailleen, yhteiskunnalle ja ympäristölle. 02 Taksi on hiilineutraali yritys, ja tarjoamme asiakkaillemme vähäpäästöisiä kyytejä. Olemme sitoutuneet olemaan vastuullinen yritys nyt ja huomenna.

Voit valita vähäpäästöisen kyydin helposti

02 Taksi osallistuu liikenteen päästöjen aiheuttamien haittojen kompensointiin

Taksilla kulkeminen on joskus välttämätöntä, mutta 02 Taksin asiakkaana voit itse vaikuttaa päästöihisi. 02 Taksin kautta voit valita itsellesi vähäpäästöisen taksin, ja sovelluksessa vähäpäästöiset autot on merkitty vihreällä ja täyssähköautot sinisellä värillä. Puhelinpalveluun soittaessasi asiakaspalvelija kertoo sinulle vähäpäästöisistä vaihtoehdoista toiveidesi mukaan.

Yhteistyömppaneidemme kyydeistä aiheutuneet päästöt on kompensoitu

Kannustamme myös yhteistyökumppaneitamme vähäpäästöisten autojen hankintaan tuomalla ne palvelussamme selkeästi esiin.

Vähäpäästöisiä kyytejä tarjoavat

02 Taksin yhteistyökumppaneiden kiinnostus vähäpäästöisten autojen hankintaan kasvaa koko ajan. Päivitämme listausta yhteistyökumppaneidemme ympäristötoimenpiteiden myötä.

Yhteiskuntavastuu

Me 02 Taksilla tiedostamme velvollisuutemme huolehtia omasta vaikutuksestamme yhteiskuntaan. Tämä pitää sisällään vastuun yhteiskunnasta, ympäristöstä ja ihmisistä, joita 02 Taksin toiminta koskettaa.

Olemme hiilineutraali yritys, ja huolehdimme siitä, että toimintamme on eettistä, rehellistä, vastuullista ja läpinäkyvää. Hankintamme ovat kestäviä, minkä lisäksi olemme taloudellisesti vastuullisia. Tämä näkyy tehokkuutena, rehellisenä liiketoimintana ja veronmaksuna sekä sijoituksina kestävään tulevaisuuteen.

Vastuullisuus taksimarkkinassa

02 Taksi syntyi alun perin vastaamaan suomalaisten tarpeeseen löytää luotettava ja turvallinen paikka, josta tilata taksi. Tätä periaatetta 02 Taksi noudattaa toiminnassaan yhä; olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme takseja, joiden kyydissä voi rauhallisin mielin istua. 02 Taksi kokoaa yhteen luotettavia taksitoimijoita ympäri maan ja tarjoaa asiakkailleen tilauskanavan, josta tilata taksi, jonka kyytiin voi huoletta astua.

02 Taksi on tilanteeseen katsomatta luotettava ja turvallinen paikka, josta tilata auto – missä tahansa Suomessa.

Vastuu ympäristöstä

Ihmisellä on luontainen tarve liikkua, mutta liikkumisesta koituviin päästöihin on mahdollista vaikuttaa. Haluamme suojella ympäristöä, ja 02 Taksilla ympäristövastuu näkyykin kompensoituina kyyteinä sekä yhtiön hiilineutraaliutena.

Kompensoimme kaikki 02 Taksin tilauskanavista yhteistyökumppaneillemme tilattujen kyytien päästöt. Uskomme tämän olevan monelle taksinkäyttäjälle tärkeä asia.

02 Taksin kautta voit tilata kyydin, jolla on vihreät renkaanjäljet. Kompensaatio tehdään yhteistyössä Nordic Offset Oy:n kanssa, ja päästölaskelman tekee Tampereen yliopiston liikenteentutkimuskeskus Verne.

02 Taksin asiakaspalvelun tuottaa 020202 Palvelut Oy, joka on täysin hiilineutraali yritys. 020202 Palvelut Oy kompensoi ne päästöt, joita ei voida vähentää. Olemme pidentäneet laitteiden käyttöikää niin pitkälle kuin mahdollista; esimerkiksi käyttämämme kannettavat tietokoneet ovat leasing-laitteita ja palautuvat käytön jälkeen uusiokäyttöön. Käytämme molemmilla toimistoillamme hiilineutraalisti tuotettua ostosähköä. Käytämme Porin toimistolla uusiutuvaa kaukolämpöä, minkä lisäksi lajittelemme jätteemme ja suosimme paikallisia palveluntarjoajia.

Näin kompensoimme päästömme

Hiilidioksidin sitominen puutalorakentamiseen

Puron suomalainen Ekovilla-hanke sitoo hiilidioksidia puutalorakentamiseen, kun rakennuksien eristysmateriaalina käytetään kierrätettyä sanomalehteä. Eristeessä käytetty paperi on peräisin kestävästi kasvatetusta puusta.

Hankkeen hyötyjä ovat mm:

– Hiilidioksidia voidaan poistaa ilmakehästä sitomalla sitä pitkäikäisesti rakennuksiin.
– Lämmöneristettä voidaan käyttää sekä uudisrakennuksissa että remontoitavissa kohteissa.
– Puukuidun käyttö syrjäyttää uusiutumattomien materiaalien käytön eristeenä.
– Tuotannon päästöjä vähentävät paikallisuus ja lyhyet kuljetusmatkat.

Hiilidioksidin sitominen puutalorakentamiseen

Puron suomalainen Ekovilla-hanke sitoo hiilidioksidia puutalorakentamiseen, kun rakennuksien eristysmateriaalina käytetään kierrätettyä sanomalehteä. Eristeessä käytetty paperi on peräisin kestävästi kasvatetusta puusta.

Hankkeen hyötyjä ovat mm.:

– Hiilidioksidia voidaan poistaa ilmakehästä sitomalla sitä pitkäikäisesti rakennuksiin
– Lämmöneristettä voidaan käyttää sekä uudisrakennuksissa että remontoitavissa kohteissa
– Puukuidun käyttö syrjäyttää uusiutumattomien materiaalien käytön eristeenä
– Tuotannon päästöjä vähentävät paikallisuus ja lyhyet kuljetusmatkat.

Aurinkoenergiaa Intiaan

Aurinkoenergia-hankkeessa asennetaan yhteensä 500 megawatin verran aurinkovoimaa Intiaan- Aurinkovoimalla voidaan korvata kivihiilen polttoa sähköntuotannossa. Hankkeen avulla vältetään fossiilisesta energiasta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä.

– Tuotetaan uusiutuvaa energiaa alueen sähköverkkoon vähentäen fossiilista energiantuotantoa
– Hanke työllistää paikallisia ihmisiä voimalan ylläpitoon ja kunnossapitoon
– Vältetään fossiilisista energianlähteistä tulevia kasvihuonekaasupäästöjä.

Puhtaampia keittimiä ugandalaisille

Puhtaampia keittimiä ugandalaisille yhteisöille -hankkeessa perinteiset uusiotumattoman biomassan käyttöön pohjautuvat metallikeittimet korvataan 50 % energiatehokkaammilla ja puhtaammilla keittimillä. Samalla ne vähentävät tarvetta hakata metsiä. Yli 90 % ugandalaisista talouksista käyttää pääasiassa puuta ruuanlaiton lähteenä.

Hankkeen sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä ovat mm.

– Tuo perheille säästöjä vuosittaisissa polttoainekustannuksissa
– Paikallisen ilmanlaadun paraneminen pienhiukkaspäästöjen vähenemisen kautta
– Terveyshyödyt koskevat erityisesti naisia ja tyttöjä
– Vähentynyt ajankäyttö puiden hakemiseen lisää aikaa muille tuottaville asioille, kuten lasten koulutukselle ja maataloustöille
– Luo työpaikkoja paikallisille
– Luonnon monimuotoisuuden suojelu.

Baragranin pienvesivoimahanke

Baragranin pienvesivoimahanke Intiassa pyrkii korvaamaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa energiantuotantoa tuottamalla uusiutuvaa sähköä paikalliseen sähköverkkoon. Hankkeella parannetaan myös alueellista työllisyyttä sekä infrastruktuuria. Koska hankealue on maaseutua, paikallisten mahdollisuus saada tuloja muusta kuin viljelystä parantuu.

Hankkeen sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä ovat mm.:

– Paikallisten työllistyminen
– Kunnollisen tieverkoston rakentaminen sekä ylläpito
– Fossiilinen energia korvataan uusiutuvalla, päästöttömällä vesivoimalla
– Ilmanlaatu paranee, kun energiantuotanto ei perustu kivihiilen polttamiseen.

Vastuu työntekijöistä

Sosiaalinen vastuu on meille tärkeää. Teemme yhteistyötä sisaryhtiömme 020202 Palvelut Oy:n kanssa, joka tuottaa 02 Taksin asiakaspalvelun. Meillä kiitetään, palkitaan ja tuetaan työntekijää ensimmäisestä työpäivästä aina työuran loppuun saakka.

02 Taksi ei hyväksy minkäänlaista rasismia, vihapuhetta tai syrjintää. Olemme työntekijöidemme tukena, ja varmistamme, että jokaisella työntekijällä on turvallinen olo työskennellessään 02 Taksilla. 02 Taksille jokainen ihminen – niin asiakas, kuljettaja kuin työntekijä – on yhtä arvokas.

Pidämme huolta työntekijöidemme hyvinvoinnista ja oikeuksista, panostamme hyviin työoloihin sekä tuemme monimuotoisuutta ja tasa-arvoa – lyhyesti sanottuna me huolehdimme työntekijöistämme.

02 Taksi tulevaisuudessa

Tulevaisuudessa aiomme edelleen olla vastuullinen ja kestävä toimija. Tulemme kompensoimaan päästömme ja huolehtimaan ympäristöstä, työntekijöistämme ja yhteiskunnallisesta vastuustamme. Tämän lisäksi kartoitamme tilannetta vuosittain ja teemme parannuksia niihin asioihin, jotka vaativat kehitystä. Laskemme joka vuosi hiilijalanjälkemme ja valitsemme uuden kompensaatiokohteen.

Käyttämällä 02 Taksin palveluita saat varmuuden siitä, ettet kuormita ympäristöä. Siten liikkumisesi on kestävällä pohjalla.

Valitse vähäpäästöinen vaihtoehto helposti!

02 Taksi -sovelluksessa vähäpäästöiset autot on merkitty vihreällä ja täyssähköautot sinisellä. Puhelinpalvelussa asiakaspalvelijat kertovat saatavilla olevista vähäpäästöisistä vaihtoehdoista toiveesi mukaan. Kannustamme yhteistyökumppaneitamme vähäpäästöisten autojen hankintaan tuomalla ympäristöystävälliset vaihtoehdot selkeästi esiin.

Lataa ilmainen sovellus

App Store ikoniGoogle Play link
Taksisovellus

Lataa ilmainen sovellus

App Store ikoni
Google Play link
Taksisovellus

Pin It on Pinterest