Evästeiden käyttö tällä sivustolla

Eväste on palveluntarjoajan web-palvelimen käyttäjän tietokoneelle tallentama tiedosto, käytännössä eväste on pieni nimetön käyttäjäkohtainen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän verkkoselaimeen. Palvelin voi myöhemmin lukea evästeen ja näin kyseinen selain voidaan tunnistaa (esim. käyttäjän palatessa aiemmin vierailemalleen sivustolle). Evästettä voi myöhemmin käyttää vain sen tallentanut palvelin eikä evästeistä voida tunnistaa käyttäjää tai aiheudu vahinkoa käyttäjän laitteelle.

Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin, istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeet helpottavat sivustojen käyttöä ja mahdollistavat tiettyjä toiminnallisuuksia, kuten istunnon muistamisen, sivustojen käyttäjäkohtaisen personoinnin ja helpon tunnistautumisen palveluun.
Käytämme evästeitä palveluidemme toiminnallisuuden mahdollistamiseen. Evästeiden avulla voimme myös kerätä tietoa sivustoillamme vierailevien käyttäjien päätelaitteista ja verkkoselaimesta. Kerättyä tietoa voidaan käyttää analytiikkaan ja markkinoinnin kohdistamiseen. Evästeiden avulla palvelujemme käyttö on käyttäjälle helpompaa ja esitetty markkinointi on tarkoituksenmukaisempaa ja kohdistetumpaa.

Eväste sisältää ainoastaan yksilöllisen, istuntokohtaisen tunnuksen jonka avulla voidaan tunnistaa sivustolla vieraileva verkkoselain.

Käyttämällä verkkosivujamme annat suostumuksesi edellä kuvatun kaltaiseen tietojenkäsittelyyn. Voit tietenkin myös estää evästeiden käytön, tällä voi kuitenkin olla haittapuolensa, sillä evästeet ovat teknillinen ratkaisu selaimien ja www-palvelimien yhteyskäytäntöjen toteutuksessa, eivätkä monet internet-sivustot toimi kunnolla ilman evästeitä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista.
Käytämme kolmansien osapuolten hallitsemia mainontaevästeitä esitelläksemme tuotteitamme sekä omilla että muiden osapuolten sivustoilla. Voit poistaa käytöstä tietyt kolmansien osapuolten hallitsemat mainontaevästeet kolmansien osapuolten hallintasivustoilta. Näitä ovat mm. Google DoubleClick.

Monissa verkkoselaimissa on mahdollista estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet. Tällöin selain sallii vain evästeet jotka tulevat suoraan käytettävästä verkkopalvelusta. Toimenpide tehdään selaimen asetuksista (estää kaikkien kolmansien osapuolten evästeet) tai Your Online Choices -sivuston avulla (mahdollisuus määrittää estot yrityskohtaisesti).

Voit tyhjentää evästehistorian verkkoselaimen asetuksista. Tällöin tunniste joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentumista selaimeen.

 

Use of cookies on this website

A cookie is file saved on the user’s computer by the provider of the web service. In practice cookies are small, anonymous text files saved inside a user’s web browser cache. The web server or service can read the cookie on later visits to the same site, enabling the service to recognize the browser and user as the same visitor as earlier. The cookie may only be used by the server that saved it in the first place and the user may not be identified as a specific person based on cookie data. Cookies pose no threat to the user’s devices.

There are two types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies expire as a user quits using a web service, whereas persistent cookies are stored in the user’s browser for a fixed time or until deleted by the user. Cookies make websites easier to use and enable some functionalities like recalling a session, personifying the website for the user and making log-ins easier.

We use cookies in order to enable the functionality of our services. We can also use cookies to collect data about the devices and web browsers users make use of while visiting our website. The collected data may be used for analytics or targeted marketing. Utilizing cookies will make the use of our services easier for the users and result in marketing that is more targeted and relevant for each and every user.

The cookie includes only a unique identifier that enables us to identify the web browser visiting the website.

By browsing our website you give us your informed consent to the data processing as described above. You may certainly disable the use of cookies in your web browser which may, however, lead to problems because cookies are a technical solution to the execution of connection protocols between web browsers and web servers and many sites do not function or display properly without them. More information on web browser specific settings is available on the website and in the documentation of that specific browser’s developer.

We use third party vendor managed advertising cookies to promote our products in both our website and the websites of other parties. You may be able to opt-out from certain third party managed advertising cookies through third party cookie management sites, such as Google DoubleClick.

Many web browser present you with the option to prevent cookies provided by third parties. If enabled, the web browser will only allow cookies to be saved by the web service you are currently accessing. The option is accessible either through the web browser’s settings (which option will prevent all third party cookies from functioning) or on the Your Online Choices website (which allows you to choose the cookies to be disabled on a company-by-company basis).

You can erase your web browser’s cookie cache through the web browser settings. Erasing a cookie will delete the unique identifier stored inside the browser cache along with the web usage profile attached thereto. Erasing cookie cache will not prevent the storage of new cookies in the future.

 

Användande av cookies på webbplatsen

En cookie är en datafil som tjänsteleverantörs webbserver sparar i användares dator. I praktiken är den en liten, anonym, användarspecifik textbaserad datafil som sparas i användarens webbläsare. Webbservern kan senare läsa cookien och därmed identifiera webbläsaren (t.ex. när användaren kommer tillbaka till en tidigare besökt webbplats). Cookien kan användas bara av den webbservern som har sparat den och ingen användare kan identifieras med cookien. Cookies är inte heller skadliga för användarens dator.

Det finns två olika slags cookies: sessionscookies går ut när användaren avslutar användningen av en webbservice, permanenta cookies sparas i webbläsaren för en bestämd tid eller tills användaren tar bort dem. Cookies förbättrar webbplatsens användbarhet och möjliggör visst funktionalitet liksom personliga modifikationer till webbplatser, lätt inloggning till servicen och återställning av den senaste sessionen.

Vi använder cookies för att möjliggöra funktionalitet i våra tjänster. Med cookies kan vi också samla in data om de webbläsare och den utrustning som används för att besöka vår webbplats. Insamlad data kan användas för analytisk forskning och riktad marknadsföring. Cookies förbättrar våra tjänsters användbarhet och gör marknadsföring på webbplatsen mer ändamålsenlig och riktad.

En cookie innehåller endast ett individuellt, sessionsspecifikt kännetecken som används för att identifiera en webbläsare som besöker webbplatsen.

Vid besöket av vår webbplats ger du ditt samtycke till den databehandling som har beskrivits här ovanför. Du kan förstås också inaktivera cookies, men det kan ha en negativ inverkan på användning av webbplatser eftersom cookies är en teknisk lösning för att förverkliga kommunikationsprotokoll mellan webbläsare och webbservrar och många webbplatser fungerar inte utan dem. Mer information om webbläsares specifika inställningar finns i dokumentation som publicerats av webbläsarens utvecklare.

Vi använder reklamcookies från tredje parter för att presentera våra produkter på vår webbplats och på andra webbplatser. Du kan inaktivera vissa reklamcookies från tredje part genom administrationsinställningar på deras webbplatser. Sådana är bl.a. Google DoubleClick.

Många webbläsare möjliggör inaktiverande av cookies från tredje parter. I så fall tillåter webbläsaren endast sådana cookies som kommer direkt från den webbtjänsten som man använder just då. Inaktivering görs genom webbläsarens inställningar (då inaktiveras alla cookies från tredje part) eller på Your Online Choices – webbplatsen (du kan välja individuellt vilka företags cookies som inaktiveras).

Du kan rensa bort cookies ur webbläsarens cacheminne genom webbläsarens inställningar. Därmed tas det individuella som tecknet sparats i webbläsaren och webbanvändningsprofilen baserad därpå bort. Nya cookies sparas dock i webbläsaren även efter rensningen.

Pin It on Pinterest