02 Taksi Tietosuojaseloste

02 Taksin tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miten 02 Taksi Oy (jäljempänä ”02 Taksi”) kerää ja käsittelee henkilötietojasi käyttäessäsi 02 Taksi -taksitilauspalvelua (jäljempänä ”Palvelu”).

1. Rekisterinpitäjän tiedot

02 Taksi Oy (y-tunnus 3107771-3)
PL 202
00241 Helsinki
Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 1 20520 TURKU

Tietosuojavastaava

Jari Puhakka
02 Taksi Oy (y-tunnus 3107771-3)
Firdonkatu 2T 151, 00520 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@fonecta.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käytämme henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: (i) Palvelun tarjoaminen ja tuottaminen; (ii) Palvelun kehittäminen, parantaminen ja tilastointi; (iii) tiedottaminen ja markkinointiviestintä; sekä (iv) ongelmien ja väärinkäytösten havainnointi ja selvittäminen.

Voimme käyttää henkilötietojasi kohdentaaksemme palveluamme koskevaa mainontaa sinuun kolmansien osapuolten alustoilla (esim. Facebook ja Google), mikäli olet antanut tähän suostumuksesi. Lisätietoja Googlen tietosuojakäytännöistä: https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Lisätietoja Facebookin tietosuojakäytännöistä: https://www.facebook.com/ads/preferences.

Henkilötietojen käyttöä sekä kerättävien tietojen sisältöä on selostettu tarkemmin jäljempänä.

3. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen: 02 Taksin ja Palvelun käyttäjän välillä vallitsevan sopimuksen ja yksittäisten taksikuljetustilausten toteuttaminen ja täytäntöönpano; sekä 02 Taksin ja sen kumppanien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietoja myös erikseen antamasi suostumuksen perusteella taikka lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseksi.

4. Käsiteltävien henkilötietojen sisältö

Perushenkilötiedot: Tallennamme ilmoittamasi perustiedot, joita ovat nimi ja puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, luottokorttiisi liittyvä tunnistetieto sovelluksessa tapahtuvan maksamisen mahdollistamiseksi, sekä 02 Taksi -sovelluksen kielivalinta. 

02 Taksi -sovellusta ja sen käyttöä koskevat tiedot: Keräämme tietoja 02 Taksi -sovelluksen käytöstä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttämäsi päätelaitteen ja käyttöjärjestelmän perustiedot, paikannus- ja sijaintitiedot, 02 Taksi -sovelluksessa tekemäsi haut, taksiyhtiökohtaiset vertailutiedot sekä tilaukseen valittu taksiyhtiö.

Matkatiedot ja tilaushistoria: Tallennamme tekemäsi yksittäiset taksitilaukset sekä niihin liittyvät makatiedot. Näihin sisältyvät kunkin matkan lähtö- ja päätepisteet sekä ilmoitetut ja toteutuneet noutoajankohdat.

02 Taksi Pro -palvelun käyttöä koskevat tiedot: Palveluun rekisteröinnin yhteydessä kysytään yrityksen nimi, käyttäjän nimi, paikkakunta, puhelinnumero ja sähköposti. Taksitilauksen yhteydessä tilaukseen voidaan lisätä myös loppuasiakkaan nimi ja puhelinnumero.

Asiakaspalaute, yhteydenotot ja arvostelut: Keräämme meille mahdollisesti antamaasi palautetta sekä muita yhteydenottosi yhteydessä ilmoittamia tietojasi. Lisäksi keräämme ja käsittelemme arvostelutietoja, jotka voivat koskea esimerkiksi kumppaneinamme toimivia taksiyhtiöitä, yksittäisiä matkoja, taikka 02 Taksi -sovellusta ja sen käyttöä.

5. Henkilötietojen sijainti ja säilyttämiskäytännöt

Tuotamme Palvelua käyttämällä eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tästä syystä henkilötietojasi saatetaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa varmistamme, että henkilötiedot siirretään lain edellyttämällä, esimerkiksi käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamia mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten.

Poistamme henkilötietosi normaalikäytäntöjemme mukaisesti, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, joihin olemme ne keränneet. 02 Taksi -sovelluksen käyttöä koskevat henkilötietosi poistamme 36 kuukauden kuluttua hetkestä, jolloin viimeksi käytit 02 Taksi -sovellusta. Lisäksi poistamme säännöllisesti 36 kuukautta vanhemmat 02 Taksi -sovelluksen käyttöä koskevat tietosi.

6. Tietojen luovuttaminen sekä kolmansien osapuolten pääsy henkilötietoihin

Voidaksemme tuottaa Palvelua ja toteuttaa siihen liittyvät kuljetustilaukset, luovutamme tietoja säännönmukaisesti kumppaneinamme toimiville taksioperaattoreille, taksiyhtiöille, yksittäisille taksinkuljettajille sekä muille palvelutapahtumaan osallistuville toimijoille, kuten esimerkiksi maksuliikennepalvelun tarjoajille.

Edellä sanotun lisäksi käytämme Palvelun tuottamisessa alihankkijoita, kuten erilaisia tietojenkäsittely- ja teknologiapalveluiden tuottajia, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä 02 Taksin lukuun. Näiden osalta henkilötietoja voidaan siirtää käsittelijöille siinä määrin kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelijälle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

Jos päätämme myydä, ostaa tai muuten järjestää liiketoimintojamme uudelleen, saatamme siinä yhteydessä luovuttaa henkilötietojasi mahdollisille tai todellisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen.

7. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tietää, olemmeko keränneet henkilötietojasi, ja jos olemme, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus oikaista tai pyytää 02 Taksia poistamaan virheelliset, puutteelliset, epätarkat, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot sekä tietyin edellytyksin rajoittaa tai vastustaa niiden käyttöä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Voit esittää tietojasi koskevan tarkastuspyynnön kirjallisesti alla ilmoitettuun osoitteeseen.

02 Taksi Oy
Tietosuojavastaava
Firdonkatu 2T 151, 00520 Helsinki
Sähköposti tietosuoja@fonecta.com

Tarkastuspyynnön voi lähettää lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Fonecta Oy / Tietosuojavastaava
Firdonkatu 2 T 151
00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@fonecta.com.

Tarkastuspyynnön sisältö:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Kopio henkilöllisyystodistuksesta (passi, ajokortti tai henkilökortti)
  • Missä muodossa haluat tiedot (postitse vai sähköisessä muodossa)

Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi esittää sähköisellä lomakkeella. Lomake allekirjoitetaan sähköisellä allekirjoituksella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kun tarvittavat tiedot sisältävä pyyntö on saapunut 02:lle, vastaamme siihen 30 päivän kuluessa.

Jos koet, että tietosuoja-asetuksessa turvattuja oikeuksiasi on loukattu, emmekä pyynnöstäsi huolimatta ole korjanneet toimintaamme, voit olla yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

8. Tietoturva

Huolehdimme palveluidemme tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Sisäisiä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia yhtiömme ohjeistuksia toteutetaan muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturva tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa sekä kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi työskentelemme jatkuvasti sisäänrakennetun tietosuojan ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamiseksi liiketoiminnassamme.

9. Evästeet

Evästeiden käytöstä 02:n verkkosivuilla löydät lisätietoa: https://02taksi.fi/evasteet/.

10. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Haluamme varmistaa, että tämä tietosuojaseloste vastaa aina asianmukaisesti sitä tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi, ja siten voimme tarvittaessa tehdä muutoksia tietosuojaselosteen sisältöön. Julkaisemme päivitetyn tietosuojaselosteen aina 02 Taksin verkkosivuilla.

Päivitetty 6.3.2024

 

02 Taxi Privacy Notice

The purpose of this privacy notice is to explain how 02 Taxi Oy (hereinafter “02 Taxi”) collects and processes your personal data when using the 02 Taxi taxi ordering service (hereinafter “Service”).

1. Controller’s details

02 Taxi Oy (Business ID 3107771-3)

PL 493
20521 Turku
Visiting address: Joukahaisenkatu 1 20520 TURKU

Data Protection Officer

Jari Puhakka
02 Taxi Oy (Business ID 3107771-3)
Firdonkatu 2T 151, 00520 Helsinki
Email: tietosuoja@fonecta.com

2. The purpose for processing personal data

We collect and use personal data for the following purposes: (i) providing and producing the Service; (ii) Service development, improvement and statistics; (iii) informing and marketing communications; and (iv) detecting and investigating issues and abuse.

The use of personal data and the content of the data collected are described in more detail below.

3. Legal basis for processing personal data

Depending on the purpose of the processing and / or the personal data, the legal bases for the processing of personal data are: Implementation and enforcement of the agreement between 02 Taxi and the user of the Service as well as the individual taxi transport orders; and to pursue the legitimate interests of 02 Taxi and its partners.

We may also collect and process personal data with your separately given consent or in order to fulfill our legal obligations.

4. The content of the personal data that is processed

Basic personal data: We store the basic information you provide, such as name and phone number, address information, email address, identifiers associated with your credit card to enable payment in the app, and language selection of the 02 Taxi application.    

Information about the 02 Taxi app and its use: we collect information about the use of the 02 Taxi app. This information includes, but is not limited to, basic information about the terminal and operating system you are using, location and positioning information, searches you have made in the 02 Taxi app, comparative information per taxi company and the taxi company selected for the order.

Taxi journey data and order history: we record your individual taxi orders and the associated time stamp data. This includes the departure and destination points of each trip, as well as the declared and actual pick-up times.

02 Pro service usage data: when you register with the service, you will be asked for the company name, your name, your location, your telephone number and your e-mail address. When ordering a taxi, the name and telephone number of the final customer can also be added to the order.

Customer feedback, contacts and reviews: we collect any feedback you may give us and any other information you provide when you contact us. In addition, we collect and process review information, which may relate to our partner taxi companies, individual trips, or the 02 Taxi app and its use.

5. Location of personal data and retention practices

We provide the Service using resources and servers located in different countries. As a result, your personal data may be transferred outside the European Economic Area. In these cases, we will ensure that the transfer of personal data is done in accordance with law, for example by using standard contractual clauses set by the European Parliament and the Council of the European Union for the transfer of personal data.

We will delete your personal data in accordance with our normal policies when the personal data is no longer necessary for the purpose for which we collected it. We will delete your personal information about your use of the 02 Taxi application 24 months after you last used the 02 Taxi application. In addition, we regularly delete your data on the use of the 02 Taxi application that is older than 24 Months.

6. Disclosure of data and third-party access to personal data

In order to produce the Service and to fulfill orders for transportation related to it, we regularly disclose data to our taxi operator partners, taxi companies, individual taxi drivers and other actors involved in the service transaction, such as, for example, payment service providers.

In addition to above, we use subcontractors in the production of the Service, such as various providers of computing- and technology services, who act as processors of personal data on behalf of 02 Taxi. In these situations, personal data may be transferred to processors to the extent necessary for the performance of the tasks of the processor.

If we decide to sell, buy or otherwise reorganize our business, we may disclose your personal information to potential or actual buyers and their advisors.

7. Your rights

You have the right to know if we have collected your personal data and, if so, what information we have collected about you. You also have the right to correct or request 02 Taxi to delete incorrect, incomplete, inaccurate, unnecessary or outdated information and, under certain conditions, to restrict or oppose their use in accordance with applicable law.

You can submit a request for verification of your information in writing or by email to the address below.

02 Taxi Oy
Data Protection Officer
Firdonkatu 2T 151, 00520 Helsinki
email: tietosuoja@fonecta.com

If you feel that your rights under the Data Protection Regulation have been violated and, despite your request, we have not remedied our actions, you may contact the Office of the Data Protection Ombudsman.

8. Privacy

We care for the security of our services by using procedures that are appropriately proportionate to the severity of the threats and the level of technical development and costs. Data protection and data security are handled by specifically designated persons. Our company’s internal guidelines on data protection and data security are implemented, for example, by means of proactive risk management, by taking data protection and data security into account when designing products and services, and by training of personnel. In addition, we are constantly working to implement built-in data protection and default data protection in our business.

9. Cookies

For more information about cookies used on the 02 Taxi website please visit: https://02taksi.fi/evasteet/

10. Changes to this privacy notice

We want to ensure that this privacy notice always appropriately reflects the way we process your personal data, and therefore we may make changes to the content of this privacy notice when necessary. The updated privacy policy can be found on the 02 Taxi website.

Updated 6 March 2024

Pin It on Pinterest