02 Taksi Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kertoa, miten 020202 Palvelut Oy (jäljempänä ”02”) kerää ja käsittelee henkilötietojasi käyttäessäsi 02 Taksi -taksitilauspalvelua (jäljempänä ”Palvelu”).

1. Rekisterinpitäjän tiedot

020202 Palvelut Oy (y-tunnus 2303781-8)
PL 202
00241 Helsinki
Käyntiosoite: Televisiokatu 4, 00240 Helsinki

Tietosuojavastaava

Jari Puhakka
020202 Palvelut Oy (y-tunnus 2303781-8)
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@fonecta.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja käytämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksia varten: (i) Palvelun tarjoaminen ja tuottaminen; (ii) Palvelun kehittäminen, parantaminen ja tilastointi; (iii) tiedottaminen ja markkinointiviestintä; sekä (iv) ongelmien ja väärinkäytösten havainnointi ja selvittäminen.

Henkilötietojen käyttöä sekä kerättävien tietojen sisältöä on selostettu tarkemmin jäljempänä.

3. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat käsittelyn tarkoituksesta ja/tai henkilötiedosta riippuen: 02:n ja Palvelun käyttäjän välillä vallitsevan sopimuksen ja yksittäisten taksikuljetustilausten toteuttaminen ja täytäntöönpano; sekä 02:n ja sen kumppanien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Saatamme kerätä ja käsitellä henkilötietoja myös erikseen antamasi suostumuksen perusteella taikka lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseksi.

4. Käsiteltävien henkilötietojen sisältö

Perushenkilötiedot: Tallennamme ilmoittamasi perustiedot, joita ovat nimi ja puhelinnumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, luottokorttiisi liittyvä tunnistetieto sovelluksessa tapahtuvan maksamisen mahdollistamiseksi, sekä 02 Taksi -sovelluksen kielivalinta.

02 Taksi -sovellusta ja sen käyttöä koskevat tiedot: Keräämme tietoja 02 Taksi -sovelluksen käytöstä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa käyttämäsi päätelaitteen ja käyttöjärjestelmän perustiedot, paikannus- ja sijaintitiedot, 02 Taksi -sovelluksessa tekemäsi haut, taksiyhtiökohtaiset vertailutiedot sekä tilaukseen valittu taksiyhtiö.

Matkatiedot ja tilaushistoria: Tallennamme tekemäsi yksittäiset taksitilaukset sekä niihin liittyvät matkatiedot. Näihin sisältyvät kunkin matkan lähtö- ja päätepisteet sekä ilmoitetut ja toteutuneet noutoajankohdat.

Asiakaspalaute, yhteydenotot ja arvostelut: Keräämme meille mahdollisesti antamaasi palautetta sekä muita yhteydenottosi yhteydessä ilmoittamia tietojasi. Lisäksi keräämme ja käsittelemme arvostelutietoja, jotka voivat koskea esimerkiksi kumppaneinamme toimivia taksiyhtiöitä, yksittäisiä matkoja, taikka 02 Taksi -sovellusta ja sen käyttöä.

5. Henkilötietojen sijainti ja säilyttämiskäytännöt

Tuotamme Palvelua käyttämällä eri maissa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Tästä syystä henkilötietojasi saatetaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa varmistamme, että henkilötiedot siirretään lain edellyttämällä, esimerkiksi käyttämällä Euroopan parlamentin ja neuvoston asettamia mallisopimuslausekkeista henkilötietojen siirtoa varten.

Poistamme henkilötietosi normaalikäytäntöjemme mukaisesti, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen siihen tarkoitukseen, joihin olemme ne keränneet. 02 Taksi -sovelluksen käyttöä koskevat henkilötietosi poistamme 24 kuukauden kuluttua hetkestä, jolloin viimeksi käytit 02 Taksi -sovellusta. Lisäksi poistamme säännöllisesti 24 kuukautta vanhemmat 02 Taksi -sovelluksen käyttöä koskevat tietosi.

6. Tietojen luovuttaminen sekä kolmansien osapuolten pääsy henkilötietoihin

Voidaksemme tuottaa Palvelua ja toteuttaa siihen liittyvät kuljetustilaukset, luovutamme tietoja säännönmukaisesti kumppaneinamme toimiville taksioperaattoreille, taksiyhtiöille, yksittäisille taksinkuljettajille sekä muille palvelutapahtumaan osallistuville toimijoille, kuten esimerkiksi maksuliikennepalvelun tarjoajille.

Edellä sanotun lisäksi käytämme Palvelun tuottamisessa alihankkijoita, kuten erilaisia tietojenkäsittely- ja teknologiapalveluiden tuottajia, jotka toimivat henkilötietojen käsittelijöinä 02:n lukuun. Näiden osalta henkilötietoja voidaan siirtää käsittelijöille siinä määrin kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelijälle kuuluvien tehtävien suorittamiseksi.

Jos päätämme myydä, ostaa tai muuten järjestää liiketoimintojamme uudelleen, saatamme siinä yhteydessä luovuttaa henkilötietojasi mahdollisille tai todellisille ostajille ja heidän neuvonantajilleen.

7. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tietää, olemmeko keränneet henkilötietojasi, ja jos olemme, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus oikaista tai pyytää 02:sta poistamaan virheelliset, puutteelliset, epätarkat, tarpeettomat tai vanhentuneet tiedot sekä tietyin edellytyksin rajoittaa tai vastustaa niiden käyttöä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voit esittää tietojasi koskevan tarkastuspyynnön kirjallisesti alla ilmoitettuun osoitteeseen.

020202 Palvelut Oy
Tietosuojavastaava
Televisiokatu 4, 00240 Helsinki
Sähköposti tietosuoja@fonecta.com

Jos koet, että tietosuoja-asetuksessa turvattuja oikeuksiasi on loukattu, emmekä pyynnöstäsi huolimatta ole korjanneet toimintaamme, voit olla yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

8. Tietoturva

Huolehdimme palveluidemme tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt.

Sisäisiä tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia yhtiömme ohjeistuksia toteutetaan muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuoja- ja tietoturva tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa sekä kouluttamalla henkilöstöä. Lisäksi työskentelemme jatkuvasti sisäänrakennetun tietosuojan ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamiseksi liiketoiminnassaan.

9. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Haluamme varmistaa, että tämä tietosuojaseloste vastaa aina asianmukaisesti sitä tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi, ja siten saatamme tarvittaessa tehdä muutoksia tämän tietosuojaselosteen sisältöön.

Vaikka pyrimme kohtuudella ilmoittamaan sinulle kaikista Tietosuojakäytännön olennaisista muutoksista, sinun tulee parhaasi mukaan tarkistaa tämä tietosuojaselosteen säännöllisesti.

Pin It on Pinterest