27.4.2023

Asiakkaat kertovat pitävänsä tärkeimpänä kriteerinä taksin valinnassa hintaa – 02 Taksin tilausdatassa korostuu myös nopeus

02 Taksin asiakkailleen teettämän kyselyn perusteella suurin osa asiakkaista kertoo pitävänsä hintaa tärkeimpänä kriteerinä taksin valinnassa. 02 Taksin datan perusteella myös nopeus sekä mielikuva taksiyhtiöstä vaikuttavat valintaan.

metro taksi on uusi 02 taksin kumppani pääkaupunkiseudulla

02 Taksi teki sovellusasiakkailleen kyselyn, jonka perusteella 73 % asiakkaista kertoo pitävänsä taksiyhtiön valinnassa tärkeimpänä kriteerinä edullista hintaa.

02 Taksin tilausdatan mukaan asiakas kuitenkin valitsee useimmiten nopeimman auton mieluummin kuin halvimman. ”Tilausdatastamme käy ilmi, että asiakas painottaa valinnassaan nopeutta. Tilanne taksin tilaushetkellä on usein sellainen, että halvimman auton saapumisaika saattaa olla huomattavasti suurempi kuin nopeimman, mutta hintaero näiden kahden auton välillä on pieni. Tällöin asiakas valitsee nopeimman taksin ja saa käytännössä myös edullisen auton.” kertoo 02 Taksin operatiivinen johtaja Petteri Niemi.

Hinta ja saapumisaika eivät kerro koko totuutta – brändillä on suuri merkitys taksiyhtiötä valittaessa

Vaikka hinta ja saapumisaika olivat yksittäisistä tekijöistä suurimmat taksin valintaan vaikuttavat seikat, vaikutti kyselyyn vastanneista henkilöistä 62 prosentin kohdalla valintaan myös omat kokemukset ja mielikuvat taksiyhtiöstä.

Vastaajista 32 prosenttia kertoi olevansa halukkaita saamaan taksiyhtiöstä lisätietoja tilausta tehdessään. Brändillä on siis vahva vaikutus taksin valintaan.  Suurin osa vastaajista kertoo, ettei käytä taksin tilaamiseen muita palveluita kuin 02 Taksia.

Lisäksi kyselyyn vastanneiden asiakkaiden mukaan onnistuneen kyydin tärkein edellytys on taksin saapuminen täsmällisesti arvioituna saapumisaikana.

Top 5 – nämä asiat vaikuttavat taksiyhtiön valintaan!

  1. Hinta
  2. Nopeus
  3. Mielikuvat ja kokemukset taksiyhtiöstä
  4. Taksin käyttötarkoitus (työ, vapaa-aika ym.)
  5. Kyydin turvallisuus, kuljettajan käytös, pukeutuminen ja paikallistuntemus.

Asiasta uutisoivat myös KuljetusNet ja Autotoday.

Pin It on Pinterest