10.6.2024

Kirjoittaja Emma Toivonen

Taksiuudistus saa kiitosta Uudellamaalla – Yli puolet taksinkäyttäjistä pitää taksiuudistusta hyvänä

02 Taksi toteutti huhtikuussa asiakaskyselyn, jolla selvitettiin suomalaisten suhtautumista taksiuudistukseen. Uudellamaalla arvostetaan eniten taksintilaussovellusten kehittymistä sekä mahdollisuutta tilata taksi sovelluksella. Kyselyn perusteella 51 % suomalaisista taksinkäyttäjistä pitää taksiuudistusta hyvänä.
metro taksi on uusi 02 taksin kumppani pääkaupunkiseudulla

Näitä asioita uusimaalaiset kiittävät taksiuudistuksessa – yksi ylitse muiden

Kyselystä kävi ilmi, että Uudellamaalla ollaan tyytyväisiä taksiuudistuksen myötä lisääntyneeseen kilpailuun alalla, minkä lisäksi taksien parantunut saatavuus sekä kyytien laajempi hintaskaala saivat kiitosta. Eniten uusimaalaisten vastauksissa kiiteltiin kuitenkin taksiuudistuksen jälkeen parantunutta mahdollisuutta tilata taksi sovelluksella.

Taksiuudistuksen jälkeen erilaiset taksintilaussovellukset ovat kehittyneet, ja yhä kasvava osa taksinkäyttäjistä tilaa taksin sovelluksella. Uudellamaalla taksinkäyttäjät kertovat arvostavansa sovellustilauksissa etenkin mahdollisuutta tarkkailla kyydin saapumista kartalla. ”Etenkin eteläisessä Suomessa on paljon vannoutuneita sovelluskäyttäjiä, jotka tilaavat taksin aina sovelluksella. Tämä selittänee, minkä vuoksi Uudellamaalla arvostetaan teknologian kehitystä niin paljon. Monet käyttäjät ovat seuranneet sovellusten kehittymistä, ja osaavat sen vuoksi arvostaa niiden ominaisuuksia, kuten esimerkiksi mahdollisuutta seurata taksin saapumista kartalla tai vertailla eri taksikyytejä vaikkapa hinnan tai asiakasarvion perusteella”, sanoo 02 Taksin Business Lead Sami Kultala.

Taksit kaikkialla Suomessa

02 Taksista löydät Suomen laajimman taksivalikoiman. Vertaa ja tilaa taksi hinnan, saapumisajan tai arvioiden perusteella - kaikkialla Suomessa.

Lataa sovellus →

Koko maassa nousee yksi asia ylitse muiden

Yli puolessa vastauksissa mainittiin positiivisena uudistuksena kilpailu, entistä paremmat mahdollisuudet tilata taksi sovelluksella sekä hinnat. Taksin tilaaminen sovelluksella näyttäytyi monessa vastauksessa positiivisena asiana. Lisäksi kilpailun lisääntyminen sekä hinnoittelun selkeys ja hintojen edullisuus saivat kiitosta.

Muualla maassa eniten kiitosta sai taksien parantunut saatavuus. ”Yleensä taksiuudistusta kritisoidaan kovin sanankääntein, mutta kyselyn tulokset paljastivat, että uudistusta ei koeta pelkästään negatiiviseksi asiaksi. On totta, että kilpailun vapautuminen näkyy niin taksien saatavuudessa kuin hinnoissa. Hintaskaalan laajuus näkyy kuluttajalle hyvin esimerkiksi 02 Taksin sovelluksessa, jossa kyytien hintoja pystyy vertailemaan”, Kultala sanoo.

Suurin osa valitsee yhä tolpalla jonon ensimmäisen taksin

Huolimatta siitä, että kyselyn tuloksissa kiiteltiin lisääntynyttä valinnanvaraa ja mahdollisuutta valita mieleisensä taksi, kertoi yli puolet vastaajista kuitenkin ottavansa taksitolpalla jonon ensimmäisen taksin tai valitsevansa taksin tutun brändin perusteella.

”Tolpalla seisovia takseja voi olla hankala vertailla, ja kenties vanha sääntö jonon ensimmäisen taksin ottamisesta ohjaa yhä kuluttajien toimintaa taksitolpalla. Uskon kuitenkin, että muun muassa sovelluksien kautta saatavien kiinteiden hintojen sekä brändin ja asiakaskokemuksen merkitys kasvavat kuluttajien valintakriteereissä jatkossa entisestään”, Kultala sanoo. 

Taksiuudistuksessa kiitellyt asiat maakunnittain

Etelä-Karjala: Taksisovellukset/niiden kehitys, kilpailu/saatavuus
Etelä-Pohjanmaa: Hinnat
Keski-Pohjanmaa: Hinnat
Kymenlaakso: Taksisovellukset/niiden kehitys, kilpailu/saatavuus
Lappi: Hinnat, kilpailu
Pirkanmaa: Taksisovellukset/niiden kehitys, hinnat
Pohjanmaa: Saatavuus, hinnat
Pohjois-Karjala: Hinnat, tilauksen sujuvuus, valinnan vapaus
Pohjois-Pohjanmaa: Kilpailu
Pohjois-Savo: Saatavuus ja kilpailu
Päijät-Häme: Tilauksen sujuvuus, hinta
Satakunta: Taksisovellukset/niiden kehitys
Uusimaa: Taksisovellukset/niiden kehitys
Varsinais-Suomi: Hinnat ja kilpailu

Taksit kaikkialla Suomessa

02 Taksista löydät Suomen laajimman taksivalikoiman. Vertaa ja tilaa taksi hinnan, saapumisajan tai arvioiden perusteella - kaikkialla Suomessa.

Tilaa taksi sovelluksella

Pin It on Pinterest