10.6.2024

Kirjoittaja Emma Toivonen

Taksiuudistus saa kiitosta Varsinais-Suomessa – yli puolet taksinkäyttäjistä pitää taksiuudistusta hyvänä

02 Taksin huhtikuussa teettämän asiakaskyselyn perusteella 51 % suomalaisista taksinkäyttäjistä pitää taksiuudistusta hyvänä. Kyselystä selviää, että Varsinais-Suomessa arvostetaan taksiuudistuksen mukanaan tuomaa kilpailua sekä kiitellään hintoja.
metro taksi on uusi 02 taksin kumppani pääkaupunkiseudulla

Näitä asioita varsinaissuomalaiset kiittävät taksiuudistuksessa

Keskeisimmät asiat, jotka varsinaissuomalaiset kokevat taksiuudistuksessa hyväksi, ovat hinnat sekä lisääntynyt kilpailu. Taksiuudistuksen myötä kilpailu taksialalla lisääntyi, mikä toi mukanaan myös laajemman hintaskaalan. Varsinaissuomalaiset kokevat, että taksiuudistuksen jälkeen on mahdollista saada taksi aiempaa halvemmalla. Lisäksi suurin osa vastaajista arvostaa kiinteitä hintoja; 78 % alueen asukkaista kertoo valitsevansa mieluiten kiinteähintaisen kyydin.

”Koska hintaskaala on nykyisin laajempi ja tarjolla voi olla keskenään hyvinkin erihintaisia kyytejä, on kannattavaa vertailla takseja keskenään. 02 Taksista on mahdollista tilata kiinteähintainen auto, minkä myötä kyytivaihtoehtojen vertailu on vaivatonta, ja asiakas saa heti tietää, mitä kyyti tulee maksamaan. Esimerkiksi Turussa taksin hinnassa pystyi vertailemalla säästämään vuonna 2023 jopa 19 %, sanoo 02 Taksin Business Lead Sami Kultala.

Taksit kaikkialla Suomessa

02 Taksista löydät Suomen laajimman taksivalikoiman. Vertaa ja tilaa taksi hinnan, saapumisajan tai arvioiden perusteella - kaikkialla Suomessa.

Lataa sovellus →

Koko maassa nousee yksi asia ylitse muiden

Muualla maassa eniten kiitosta sai taksien parantunut saatavuus. ”Yleensä taksiuudistusta kritisoidaan kovin sanankääntein, mutta kyselyn tulokset paljastivat, että uudistusta ei koeta pelkästään negatiiviseksi asiaksi. Kilpailun vapautuminen näkyy niin taksien saatavuudessa kuin hinnoissakin, mikä on asiakkaan kannalta hyvä asia”, Kultala sanoo.

Taksiuudistuksen hyvät puolet jakoivat mielipiteitä suomalaisten kesken, ja vastauksissa näkyi erilaisia paikallisia painotuksia. Esimerkiksi Uudellamaalla ja Satakunnassa taksintilaussovellukset ja niiden teknologinen kehitys saivat eniten kiitosta. Pohjanmaalaiset pitivät hintojen muutosta ja alenemista taksiuudistuksen parhaana puolena, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla lisääntynyt kilpailu koettiin parhaimmaksi muutokseksi.

Suurin osa valitsee yhä tolpalla jonon ensimmäisen taksin

Huolimatta siitä, että kyselyn tuloksissa kiiteltiin lisääntynyttä kilpailua ja mahdollisuutta valita mieleisensä taksi, kertoi yli puolet vastaajista kuitenkin ottavansa taksitolpalla jonon ensimmäisen taksin tai valitsevansa taksin tutun brändin perusteella.

”Tolpalla seisovia takseja voi olla hankala vertailla, ja kenties vanha sääntö jonon ensimmäisen taksin ottamisesta ohjaa yhä kuluttajien toimintaa taksitolpalla. Uskon kuitenkin, että muun muassa sovelluksien kautta saatavien kiinteiden hintojen sekä brändin ja asiakaskokemuksen merkitys kasvavat kuluttajien valintakriteereissä jatkossa entisestään”, Kultala sanoo.

Vaikka hinnat saavat kiitosta, niiden koetaan nousseen

Yksi hyvä puoli taksiuudistuksessa olivat vastaajien mukaan hinnat. Kiitosta saivat suurempi hintahaarukka, lisääntyneen kilpailun laskemat hinnat sekä mahdollisuus vertailla eri kyytivaihtoehtoja ja valita niistä halvin. Toisaalta kuitenkin 46 % kyselyyn vastaajista koki, että hinnat ovat taksiuudistuksen myötä kallistuneet. Todellisuudessa Traficomin mukaan taksimatkojen hinnat eivät ole merkittävästi muuttuneet vuodesta 2018, vaikka hintakehityksessä on alueellisia eroja. 

Taksiuudistuksessa kiitellyt asiat maakunnittain

Etelä-Karjala: Taksisovellukset/niiden kehitys, kilpailu/saatavuus
Etelä-Pohjanmaa: Hinnat
Keski-Pohjanmaa: Hinnat
Kymenlaakso: Taksisovellukset/niiden kehitys, kilpailu/saatavuus
Lappi: Hinnat, kilpailu
Pirkanmaa: Taksisovellukset/niiden kehitys, hinnat
Pohjanmaa: Saatavuus, hinnat
Pohjois-Karjala: Hinnat, tilauksen sujuvuus, valinnan vapaus
Pohjois-Pohjanmaa: Kilpailu
Pohjois-Savo: Saatavuus ja kilpailu
Päijät-Häme: Tilauksen sujuvuus, hinta
Satakunta: Taksisovellukset/niiden kehitys
Uusimaa: Taksisovellukset/niiden kehitys
Varsinais-Suomi: Hinnat ja kilpailu

Taksit kaikkialla Suomessa

02 Taksista löydät Suomen laajimman taksivalikoiman. Vertaa ja tilaa taksi hinnan, saapumisajan tai arvioiden perusteella - kaikkialla Suomessa.

Tilaa taksi sovelluksella

Pin It on Pinterest