1.12.2023

”Vuodet ovat olleet tuulisia” – Taksialalla on haasteita ja mahdollisuuksia

Muutoksen tuulet ovat puhaltaneet, kun vuonna 2018 käynnistynyt muutos taksialalla laittoi suomalaisen taksikentän lähtökohdat uusiksi. Menneisyyteen jäivät monet muuttumattomiksi ajatellut asiat, ja vuodet toivat tullessaan lisää kilpailua, uudenlaisia palveluita ja nyt syksyllä viisi vuotta täyttäneen 02 Taksin.
metro taksi on uusi 02 taksin kumppani pääkaupunkiseudulla

Taksiala on hyvä esimerkki siitä, miten globaalit ilmiöt ja asiat vaikuttavat suomalaisten elämään. ”Viime vuodet ovat olleet tuulisia. Ensin tuli lakiuudistus, mikä vaikutti nostavasti uusien taksitoimijoiden määrään. Koronan myötä tulivat rajoitukset, jotka iskivät taksialaan kovaa. Taksin käyttäminen laski pahimmillaan 80 prosenttia, ja kun rajoitukset olivat ohi, alkoi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Sitten tuli inflaatio, korkojen nousu, ostovoiman heikkeneminen ja käytettävissä olevan rahan määrän vähentyminen. Kun ihmisillä on vähemmän rahaa käytössään, niin taksinkäyttö on pienempää.” kertoo 02 Taksin kaupallinen johtaja Petteri Niemi.

Niemen mukaan 02 Taksin synnyn taustalla on halu tuoda taksimarkkinaan jotain uutta. Tavoitteeksi muodostui palvelun luominen, jonka perusajatuksena oli tarjota jokaiselle suomalaiselle yksi paikka, mistä tilata taksi luotettavasti ja turvallisesti; kokoamalla taksiyhtiöt yhteen palveluun mahdollistettiin asiakkaalle taksin löytyminen nopeasti ja helposti. 02 Taksin perustamisen jälkeen asiakkaat löysivät palvelun pikaisesti, ja vuoden 2019 keväällä puhelinpalvelun rinnalle rakennettiin 02 Taksi -sovellus, joka julkaistiin saman vuoden loppupuolella.

Tänä syksynä 02 Taksi täytti viisi vuotta, ja koko sen olemassaolon ajan muutokset ja uudistukset ovat olleet läsnä taksialalla. ”Ajattelimme silloin, että taksilain mukanaan tuomat muutokset voisivat aiheuttaa hämmennystä, johon halusimme tarjota ratkaisuksi 02 Taksin. Nyt, kun tarkastelen kehitystä alusta nykyhetkeen, on keskeisin muutos ollut se, että nykyään meillä on yhteistyökumppaneinamme 50 taksiyhtiötä, kun ensimmäisen vuoden jälkeen yhteistyökumppaneita oli seitsemän. 02 Taksista on kasvanut koko maan kattava ja kaikkia suomalaisia palveleva tilauspalvelu.”

Vertailun avulla läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja säästöjä

Kun kilpailu vapautui, oli myllerretty taksikenttä toisaalta myös täynnä mahdollisuuksia – muutosten keskellä oli tilaa uudelle tekemiselle, ja vertailumahdollisuuden tuominen taksikentälle osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. ”Ajatuksena oli alun perin, että palvelussamme voisi nimenomaan tilata kuhunkin tilanteeseen sopivimman taksin. Sovellus tuo yhteen useampia taksitoimijoita, ja samalla asiakas voi vertailla autojen hintoja, saapumisaikoja ja asiakasarvioita – yksi esimerkki vertailun hyödyistä on se, että vertailemalla autoja löytää nopeimman vaihtoehdon päästä perille ja voi säästää jopa 30 % taksimatkan hinnasta.”

Vertailu hyödyttää paitsi asiakasta, myös 02 Taksin yhteistyökumppanina olevia taksiyhtiöitä. ”Aina, kun asiakas vertailee autoja keskenään, kaikki vertailunäkymässä olevat autot saavat näkyvyyttä. Tämä lisää tietoisuutta brändistä. Lisäksi 02 Taksi tekee yhteistyötä vain luotettavien ja kotimaisten taksiyhtiöiden kanssa, joten kun asiakas näkee taksiyhtiön brändin 02 Taksin vertailunäkymässä, on se omiaan lisäämään brändin luotettavuutta.”

Miten taksiala on kehittynyt lakimuutoksen jälkeen?

Lain muutos tarkoittaa sitä, että taksitoimijoiden määrä on lisääntynyt, ja perinteisille taksiyhtiöille on tullut kilpailijoita. Koska kilpailu on lisääntynyt, on eri toimijoiden entistä enemmän pyrittävä erottumaan joukosta.

Tällä hetkellä keskiössä taksialalla on vastuullisuus, joka pitää sisällään ympäristöarvojen lisäksi myös sosiaalisen vastuullisuuden. Tämän päivän taksitoimijan on tärkeää tiedostaa vastuunsa tuottaa asiakkaalle laadukasta ja turvallista palvelua sekä muutenkin harjoittaa toimintaansa kestävästi ja läpinäkyvästi.

”Vastuullisuus on tällä hetkellä pinnalla. 02 Taksissa se näkyy siten, että haluamme olla luotettavia ja turvallisia sekä samalla ystävällisiä ja rentoja. Tämä pätee asiakkaisiimme, kumppaneihimme ja henkilöstöömme. Ympäristönäkökulmasta meille on tärkeää huolehtia niin sanotusti omasta tontistamme. Tämän vuoksi kompensoimme kaikkien kyytiemme päästöt, ja lisäksi tuomme asiakkaillemme esiin helposti valittavaksi sähköautot ja ympäristöystävälliset autot.”

Vastuullisuuden lisäksi yksi kilpailutekijä on asiakaskokemus ja asiakaspalvelun laatu. Taksinkäyttäjät ovat nykyisin entistä tietoisempia ja äänestävät herkästi jaloillaan, jos asiakaskokemus jää vaillinaiseksi. ”On ehdottoman keskeistä, että puhelinpalvelumme on ystävällistä, sujuvaa ja tehokasta.”

Myös sovelluskäyttäjien asiakaskokemus on tärkeä. ”Sovelluksemme on saanut taksisovellusten joukossa parhaimmat arviot. Meillä kerätään ja huomioidaan asiakaspalaute erittäin tehokkaasti. Vastaamme saamaamme palautteeseen ja opimme siitä. Annamme myös taksiyhtiökumppaneillemme arvokasta tietoa siitä, miten heidän tuottamansa palvelu toimii.”

Taksiala on täynnä mahdollisuuksia

Tulevaisuudessa alalla on tilaa uudelle tekemiselle ja Niemi uskoo, että kilpailu kasvaa. ”Uskon, että kilpailu tulee lisääntymään, ja että yhtiöiden ja palveluiden pitää pystyä osoittamaan asiakkaalle oma arvonsa. Mahdollisia tekijöitä, joilla tulevaisuuden taksiyritys voi erottua, ovat asiakaspalvelu, ympäristöön ja vastuullisuuteen liittyvät seikat, premium-palvelut, palvelun hinta sekä autojen saatavuus.”

02 Taksilla selvät odotukset tulevaisuuden suhteen. ”Haluamme olla tulevaisuudessa myös merkittävä yhteiskunnallisten kyytien välittäjä ja hyödyntää julkisella puolella laadukasta ja tehokasta asiakaspalveluamme. Olemme lisäksi laajentaneet taksiyhtiöyhteistyötä ulkoistettujen välityspalveluiden tuottamiseen, ja haluamme siten entistä vahvemmin tukea kumppaneidemme liiketoimintaa ja menestymistä.”

Niemen mukaan tulevaisuus tuo mukanaan paljon kehitystä. ”Vaikuttaa siltä, että seuraavat viisi vuotta taksialalla ja 02 Taksissa tulevat olemaan vähintään yhtä mielenkiintoisia kuin kuluneet vuodet.”

Pin It on Pinterest