27.10.2023

”Yhteiskunnalliset kyydit tuovat merkittävän osan taksiyrittäjän tuloista”, kertoo taksialan konkari Marko Nieminen

Taksialan uudistukset ja hintakilpailu vaikuttavat taksimarkkinaan koko Suomessa. Suomalainen taksikenttä ei kuitenkaan ole yhtenäinen, ja siinä missä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla suuri osa taksinkuljettajien tuloista tulee kuluttajakyydeistä, on Satakunnassa tilanne toinen.

metro taksi on uusi 02 taksin kumppani pääkaupunkiseudulla

02 Taksin yhteistyökumppanin Taksi Länsi-Suomen hallituksen jäsen Marko Nieminen on ollut taksialalla jo 27 vuoden ajan. Näistä 22 vuotta hän on toiminut taksiyrittäjänä Porissa. Yrityksessä on Markon lisäksi kuusi kuljettajaa.

Nieminen on seurannut alan muutoksia tarkasti, ja hän tuo esiin huolenaiheita, jotka vaikuttavat taksiyrittäjän tulevaisuuteen. Hän nostaa esiin taksiyrittäjän ja kuljettajien tulojen epävarmuuden, joka syntyy matalaksi kilpailutetuista hinnoista Kela-kuljetuksissa:

”Taksiyrittäjien ja kuljettajien arkipäivien tulot koostuvat pääasiassa yhteiskunnan maksamista ajoista. Niistä täytyy saada sellainen korvaus, että niiden ajaminen on kannattavaa.”

Nieminen näkee kuitenkin myös positiivista kehitystä yhteiskunnallisten kyytien hinnoissa: ”Sote-alueilla ovat alkaneet uudet sopimuskaudet, ja takseille maksetaan enemmän niistä matkoista. Nämä kyydit ovat tulleet sitä myötä myös aiempaa paremmin ajetuiksi.”

Taksiyrittäjän kustannukset muodostuvat monesta tekijästä. Yrittäjän vastuulla ovat muun muassa auton kulut, välityspalveluiden kuukausimaksut ja kyytikohtaiset provisiomaksut: ”Henkilöstökulut ovat merkittävä osa yrityksen kuluja. Ne haukkaavat liikevaihdosta 60 %. Sen lisäksi autoissa on useita laitteita, joista tulee eri välityspalveluiden kyytejä tarjolle.”

Taksinkuljettajan tulot koostuvat arkisin yhteiskunnallisista kyydeistä ja viikonloppuisin kuluttajakyydeistä. Niemisen autoille suurin osa kuluttajakyydeistä tulee 02 Taksi -palvelun kautta, mutta kyytien kokonaismäärä riippuu paljon myös kuljettajan toiminnasta ja aktiivisuudesta. Kuljettajien on tärkeää ajaa paljon ja hankkia vakioasiakkaita, sillä taksialalla palkkio perustuu puhtaasti tulokseen.

Yhden haasteen hintakilpailuun tuovat Uberin ja Boltin kaltaiset kansainväliset yritykset, jotka tekevät sopimuksen suoraan kuljettajan kanssa. Ne tarjoavat joinain aikoina huomiota herättävän edullisia hintoja. Marko Nieminen ei ota kantaa siihen, miten sen hintaiset kyydit voivat olla kannattavia, mutta ihmetystä se hänessä herättää.

”Taksimatkan hintaan vaikuttaa se, mikä on kunkin maan verotus ja yleinen palkkataso. Suomessa palkkakustannukset ja sivukulut näyttelevät isoa roolia. Taksimatkoissa kuluja syntyy aina myös nouto-osoitteeseen ajamisesta, mutta se ei yleensä näy asiakkaan maksamassa hinnassa. Kaikkein paras ja kannattavin tilanne on sesonkiaika, kun on lyhyitä ajoja koko ajan saatavilla”, valaisee Nieminen.

02 Taksin kaupallisen johtajan Petteri Niemen mukaan taksimarkkinan kuluttajakysyntä on tällä hetkellä heikompi kuin vuosi sitten, mikä tuo osaltaan haasteen taksiautoilijoiden ansaintaan kaikkialla Suomessa.

“Kysynnän hiljaisuus johtuu varmasti pääosin kuluttajien kiristyneestä taloustilanteesta, mutta osin myös luottamuksen heikentymisestä taksipalveluihin. Meillä onkin yhteistyökumppaneidemme kanssa yhteinen tavoite palauttaa luottamus suomalaiseen taksiin. 02 Taksina haluamme välittää kumppaneidemme autoilijoille mahdollisimman paljon ajettavaa. Luotettavat taksit sekä panostukset asiakaspalvelumme laatuun, ystävällisyyteen sekä helppokäyttöiseen sovellukseemme toimivat tässä keskeisinä työkaluina.”

Pin It on Pinterest