10.6.2024

Kirjoittaja Emma Toivonen

Yli puolet taksinkäyttäjistä pitää taksiuudistusta hyvänä

02 Taksi toteutti huhtikuussa asiakaskyselyn, jolla selvitettiin suomalaisten suhtautumista taksiuudistukseen. Kyselyn perusteella 51 % taksinkäyttäjistä pitää taksiuudistusta hyvänä. Kehuja saivat hinnat, taksien lisääntynyt määrä ja kilpailu sekä mahdollisuus vertailla takseja.
metro taksi on uusi 02 taksin kumppani pääkaupunkiseudulla

Näitä asioita suomalaiset kiittävät taksiuudistuksessa – yksi ylitse muiden

Suurin yksittäinen asia, joka taksiuudistuksessa koettiin hyväksi, oli taksien parantunut saatavuus. ”Yleensä taksiuudistusta kritisoidaan kovin sanankääntein, mutta kyselyn tulokset paljastivat, että uudistusta ei koeta pelkästään negatiiviseksi asiaksi. On totta, että kilpailun vapautuminen näkyy niin taksien saatavuudessa kuin hinnoissa. Hintaskaalan laajuus näkyy kuluttajalle hyvin esimerkiksi 02 Taksin sovelluksessa, jossa kyytien hintoja pystyy vertailemaan”, sanoo 02 Taksin Business Lead Sami Kultala.

Yli puolessa vastauksissa mainittiin positiivisena uudistuksena kilpailu, entistä paremmat mahdollisuudet tilata taksi sovelluksella sekä hinnat. Taksin tilaaminen sovelluksella näyttäytyi monessa vastauksessa positiivisena asiana. Lisäksi kilpailun lisääntyminen sekä hinnoittelun selkeys ja hintojen edullisuus nousivat vastauksista esille.

Taksiuudistuksen hyvät puolet jakoivat mielipiteitä suomalaisten kesken, ja vastauksissa näkyi erilaisia paikallisia painotuksia. Esimerkiksi Lapissa ja Varsinais-Suomessa eniten kiitosta saivat hinnat ja lisääntynyt kilpailu. Uudellamaalla ja Satakunnassa puolestaan sovellukset ja teknologian kehitys saivat eniten kiitosta. Pohjanmaalaiset pitivät hintojen muutosta ja alenemista taksiuudistuksen parhaana puolena, kun taas Pohjois-Pohjanmaalla lisääntynyt kilpailu koettiin parhaimmaksi muutokseksi.

Taksit kaikkialla Suomessa

02 Taksista löydät Suomen laajimman taksivalikoiman. Vertaa ja tilaa taksi hinnan, saapumisajan tai arvioiden perusteella - kaikkialla Suomessa.

Lataa sovellus →

Suurin osa valitsee yhä tolpalla jonon ensimmäisen taksin

Huolimatta siitä, että kyselyn tuloksissa kiiteltiin lisääntynyttä valinnanvaraa ja mahdollisuutta valita mieleisensä taksi, kertoi yli puolet vastaajista kuitenkin ottavansa taksitolpalla jonon ensimmäisen taksin tai valitsevansa taksin tutun brändin perusteella.

”Tolpalla seisovia takseja voi olla hankala vertailla, ja kenties vanha sääntö jonon ensimmäisen taksin ottamisesta ohjaa yhä kuluttajien toimintaa taksitolpalla. Uskon kuitenkin, että muun muassa sovelluksien kautta saatavien kiinteiden hintojen sekä brändin ja asiakaskokemuksen merkitys kasvavat kuluttajien valintakriteereissä jatkossa entisestään”, Kultala sanoo.

Vaikka hinnat saavat kiitosta, niiden koetaan nousseen

Yksi hyvä puoli taksiuudistuksessa ovat hinnat. Kiitosta saivat suurempi hintahaarukka, lisääntyneen kilpailun laskemat hinnat sekä mahdollisuus vertailla eri kyytivaihtoehtoja ja valita niistä halvin. Toisaalta kuitenkin 46 % kyselyyn vastaajista koki, että hinnat ovat taksiuudistuksen myötä kallistuneet. Todellisuudessa Traficomin mukaan taksimatkojen hinnat eivät ole merkittävästi muuttuneet vuodesta 2018, vaikka hintakehityksessä on alueellisia eroja.

Taksiuudistuksessa kiitellyt asiat maakunnittain

Etelä-Karjala: Taksisovellukset/niiden kehitys, kilpailu/saatavuus
Etelä-Pohjanmaa: Hinnat
Keski-Pohjanmaa: Hinnat
Kymenlaakso: Taksisovellukset/niiden kehitys, kilpailu/saatavuus
Lappi: Hinnat, kilpailu
Pirkanmaa: Taksisovellukset/niiden kehitys, hinnat
Pohjanmaa: Saatavuus, hinnat
Pohjois-Karjala: Hinnat, tilauksen sujuvuus, valinnan vapaus
Pohjois-Pohjanmaa: Kilpailu
Pohjois-Savo: Saatavuus ja kilpailu
Päijät-Häme: Tilauksen sujuvuus, hinta
Satakunta: Taksisovellukset/niiden kehitys
Uusimaa: Taksisovellukset/niiden kehitys
Varsinais-Suomi: Hinnat ja kilpailu

Taksit kaikkialla Suomessa

02 Taksista löydät Suomen laajimman taksivalikoiman. Vertaa ja tilaa taksi hinnan, saapumisajan tai arvioiden perusteella - kaikkialla Suomessa.

Tilaa taksi sovelluksella

Pin It on Pinterest